08 jan 2014 11:47

07 jan 2015 12:08

800 liter diesel stals från grävmaskin

Totalt 800 liter diesel har stulits från en grävmaskin uppställd i Västra Skogen i Mariestad. Stölderna skett vid två tillfällen i början och slutet av december. Det drabbade företaget är från Otterbäcken.

Totalt 800 liter diesel har stulits från en grävmaskin uppställd i Västra Skogen i Mariestad. Stölderna skett vid två tillfällen i början och slutet av december. Det drabbade företaget är från Otterbäcken.