02 jan 2014 14:02

23 jan 2015 14:30

Haggården ska få ansiktslyft

Detaljplanen för Haggården visas fram till den 24 januari för allmänheten. Syftet med detaljplanen är att kunna ge området chansen till ett ansiktslyft och en framtid som handelsområde.

– En ännu mer attraktiv handel bidrar till mer verksamhet och vidare till fler människor som vistas i stan, säger Mikael Brunnhagen, företagsparken Haggårdens ordförande.

Tanken på en förändring av Haggården har funnits länge, dock har listan med andra uppdrag varit lång och det aktuella området har inte haft högsta prioritet. Men nu har kommunen tagit fram en detaljplan.

– Tidigare har det mer varit ett rent industriområde men i dag börja man se andra verksamheter där och det är dit vi strävar. Ett nytt lättillgängligt handelsområde i Haggården, säger Sofia Hjort, planarkitekt och Erik Randén, exploateringschef.

Så många som möjligt ska kunna ta sig till området och det ska även bli mer attraktivt för olika företag att finnas där. Genom minskade skyddsavstånd ges det mer plats för aktiv handel och en mer enhetlig utformning. Utöver detta ska nya gång- och cykelbanor förenkla för dem som vill ta sig dit på ett miljövänligt sätt.

– De flesta som jobbar i Haggården tar i dag bilen till jobbet. Det är tråkigt men å andra sidan förståligt och därför vill vi ändra på dessa förhållanden, säger Erik Randén.

– Vi har även pratat lite om busslinjer som skulle förbättra för elever på Marinprogrammet. Dessutom har vi ju E20 precis utanför med många fordon surrande förbi varje dag. Om man då kanske hade en rastplats med information och en inbjudande vy, blir det säkert mer intresse för Mariestad, säger Mikael Brunnhagen.

Den planerade cirkulationsplatsen i området, som MT skrev om i november, ska bidra till den långsiktiga detaljplanens verkan för en hållbar framtid för näringslivet. Dessutom har det varit på tal att namnge infarterna i området för en bättre kommunikation från företagens sida.

Även Tidan ska aktiveras så mycket som möjligt. Kommunen, som äger marken närmast ån, vill nu skapa promenadstigar och dagvattenhantering längs vattendraget.

– Vi satsar på att förändra åt det positiva för de nuvarande företagen på plats samt att på lång sikt kunna locka till oss flera som vill etablera sig. Dessutom kommer förändringarna bidrar till att området kan få ett bättre rykte, säger Erik Randén.

– En ännu mer attraktiv handel bidrar till mer verksamhet och vidare till fler människor som vistas i stan, säger Mikael Brunnhagen, företagsparken Haggårdens ordförande.

Tanken på en förändring av Haggården har funnits länge, dock har listan med andra uppdrag varit lång och det aktuella området har inte haft högsta prioritet. Men nu har kommunen tagit fram en detaljplan.

– Tidigare har det mer varit ett rent industriområde men i dag börja man se andra verksamheter där och det är dit vi strävar. Ett nytt lättillgängligt handelsområde i Haggården, säger Sofia Hjort, planarkitekt och Erik Randén, exploateringschef.

Så många som möjligt ska kunna ta sig till området och det ska även bli mer attraktivt för olika företag att finnas där. Genom minskade skyddsavstånd ges det mer plats för aktiv handel och en mer enhetlig utformning. Utöver detta ska nya gång- och cykelbanor förenkla för dem som vill ta sig dit på ett miljövänligt sätt.

– De flesta som jobbar i Haggården tar i dag bilen till jobbet. Det är tråkigt men å andra sidan förståligt och därför vill vi ändra på dessa förhållanden, säger Erik Randén.

– Vi har även pratat lite om busslinjer som skulle förbättra för elever på Marinprogrammet. Dessutom har vi ju E20 precis utanför med många fordon surrande förbi varje dag. Om man då kanske hade en rastplats med information och en inbjudande vy, blir det säkert mer intresse för Mariestad, säger Mikael Brunnhagen.

Den planerade cirkulationsplatsen i området, som MT skrev om i november, ska bidra till den långsiktiga detaljplanens verkan för en hållbar framtid för näringslivet. Dessutom har det varit på tal att namnge infarterna i området för en bättre kommunikation från företagens sida.

Även Tidan ska aktiveras så mycket som möjligt. Kommunen, som äger marken närmast ån, vill nu skapa promenadstigar och dagvattenhantering längs vattendraget.

– Vi satsar på att förändra åt det positiva för de nuvarande företagen på plats samt att på lång sikt kunna locka till oss flera som vill etablera sig. Dessutom kommer förändringarna bidrar till att området kan få ett bättre rykte, säger Erik Randén.

  • Birthe Wetter