30 dec 2013 14:02

23 jan 2015 14:29

C kräver upprustning av Kinnekullebanan

I går presenterades flera punkter där kollektivtrafiken, med Kinnekullebanan i fokus, stod som nummer ett på dagordningen.
– Det är ett måste att plocka fram pengar och rusta upp hela banan nu, säger Kent Folkesson, Centerpartiet Skaraborg.

I Västra Götalandsregionens plan ”Tåg 2035” planeras för en fördubblad tågtrafik. Alla de banor som finns tillgängliga i dag är medräknade och trafiken förväntas öka.

Kinnekullebanan nämns, men först och främst handlar det om sträckan Håkantorp till Lidköping. Det är den sträcka som i första hand ska elektrificeras, i andra hand mellan Lidköping och Gårdsjö.

– I alla de diskussioner som vi är med och för, handlar det om hela Kinnekullebanan. Banan har två ändar, den ena är Håkantorp och den andra är Gårdsjö, säger Kristofer Svensson, planeringschef på Mariestads kommun.

I dag är hela Kinnekullebanan, mellan Gårdsjö och Håkantorp oelektrifierad. Som MT tidigare skrivit har hastigheten på vissa sträckor sänkts till 40 kilometer i timman på grund av banans skick.

– På kort sikt gäller det att få banan och banvallen i sådant skick att tågen kan gå. På lång sikt jobbas det med själva trafiken.

Rusta upp nu

Centerpartiet Skaraborg presenterade i går kraven på en upprustning av Kinnekullebanan omgående.

– Kinnekullebanan har främst en viktig funktion för de som pendlar inom regionen, men även för de som åker norr och söderut, samt de som pendlar fram och tillbaka från Örebroområdet. Tyvärr gör bristerna på de norra delarna av banan att många resenärer i stället tar bilen, vilket går helt emot tanken att minska utsläppen av fossila bränslen, säger centerpartiets Kent Folkesson.

Det handlar om att prioritera utgifterna.

– Det är ett måste att plocka fram pengar ur regionens budget för att rusta upp hela banan. Så som det är i dag så håller hela Kinnekullebanan på att rasa och det är inte acceptabelt, säger Folkesson.

Att pendelmöjligheterna till Örebroregionen förbättras är ett måste, enligt Folkesson.

– Som utvecklingen är kommer allt fler från Mariestadsområdet arbeta i Örebroregionen. Att möjligheten till att pendla förbättras är ett måste för utvecklingen. Det handlar både om förutsättningarna att arbeta och studera för de boende i den norra länsdelen.

I Västra Götalandsregionens plan ”Tåg 2035” planeras för en fördubblad tågtrafik. Alla de banor som finns tillgängliga i dag är medräknade och trafiken förväntas öka.

Kinnekullebanan nämns, men först och främst handlar det om sträckan Håkantorp till Lidköping. Det är den sträcka som i första hand ska elektrificeras, i andra hand mellan Lidköping och Gårdsjö.

– I alla de diskussioner som vi är med och för, handlar det om hela Kinnekullebanan. Banan har två ändar, den ena är Håkantorp och den andra är Gårdsjö, säger Kristofer Svensson, planeringschef på Mariestads kommun.

I dag är hela Kinnekullebanan, mellan Gårdsjö och Håkantorp oelektrifierad. Som MT tidigare skrivit har hastigheten på vissa sträckor sänkts till 40 kilometer i timman på grund av banans skick.

– På kort sikt gäller det att få banan och banvallen i sådant skick att tågen kan gå. På lång sikt jobbas det med själva trafiken.

Rusta upp nu

Centerpartiet Skaraborg presenterade i går kraven på en upprustning av Kinnekullebanan omgående.

– Kinnekullebanan har främst en viktig funktion för de som pendlar inom regionen, men även för de som åker norr och söderut, samt de som pendlar fram och tillbaka från Örebroområdet. Tyvärr gör bristerna på de norra delarna av banan att många resenärer i stället tar bilen, vilket går helt emot tanken att minska utsläppen av fossila bränslen, säger centerpartiets Kent Folkesson.

Det handlar om att prioritera utgifterna.

– Det är ett måste att plocka fram pengar ur regionens budget för att rusta upp hela banan. Så som det är i dag så håller hela Kinnekullebanan på att rasa och det är inte acceptabelt, säger Folkesson.

Att pendelmöjligheterna till Örebroregionen förbättras är ett måste, enligt Folkesson.

– Som utvecklingen är kommer allt fler från Mariestadsområdet arbeta i Örebroregionen. Att möjligheten till att pendla förbättras är ett måste för utvecklingen. Det handlar både om förutsättningarna att arbeta och studera för de boende i den norra länsdelen.

  • Johanna Drath