18 dec 2013 15:44

23 jan 2015 14:28

Kräver tuffare fängelsestraff

Åklagaren Lars Johansson har överklagat domen mot en 43-årig man som fick sju års fängelse för dråp av Risto Keskisarja i september månad.
– Han borde få ett längre fängelsestraff, anser åklagaren.

Den 20 september blev Risto Keskisarja, 46, dödad med ett knivhugg vid ett bråk utanför sin bostad i centrala Mariestad.

Kort därefter greps en 43-årig man som sedan dömdes till sju års fängelse för dråp. Mannen överklagade tingsrättens dom.

43-åringen har yrkat på att hovrätten ogiltigförklarar åtalet för dråp, samt att han befrias från skyldigheten att betala ett skadestånd på 60 000 kronor till en efterlevande dotter.

Den dråpdömde hävdar nödvärn och att han försvarat sig mot ett förestående angrepp från Keskisarjas sida. Knivhugget skulle träffa vänstra armen.

Likgiltig

Tingsrätten anser det inte bevisat att 43-åringen skulle ha haft ett direkt uppsåt att döda, däremot att han förhöll sig helt likgiltig till utgången av knivhugget.

Åklagaren Lars Johansson gör gällande att händelsen i det närmaste kan betraktas som ett mord.

– Jag yrkar på att hovrätten dömer XX till ett längre straff. Även med hänsynstagande till Keskisarjas uppträdande så ligger gärningens straffvärde mycket nära det som gäller ett mord, menar han.

Lars Johansson anser att samtliga videoförhör från tingsrätten kan spelas upp i hovrätten. Han tänker dock komplettera utredningen beträffande dokumentationen av brottsplatsen i korsningen Karlsogatan– Verkstadsgatan.

Den 20 september blev Risto Keskisarja, 46, dödad med ett knivhugg vid ett bråk utanför sin bostad i centrala Mariestad.

Kort därefter greps en 43-årig man som sedan dömdes till sju års fängelse för dråp. Mannen överklagade tingsrättens dom.

43-åringen har yrkat på att hovrätten ogiltigförklarar åtalet för dråp, samt att han befrias från skyldigheten att betala ett skadestånd på 60 000 kronor till en efterlevande dotter.

Den dråpdömde hävdar nödvärn och att han försvarat sig mot ett förestående angrepp från Keskisarjas sida. Knivhugget skulle träffa vänstra armen.

Likgiltig

Tingsrätten anser det inte bevisat att 43-åringen skulle ha haft ett direkt uppsåt att döda, däremot att han förhöll sig helt likgiltig till utgången av knivhugget.

Åklagaren Lars Johansson gör gällande att händelsen i det närmaste kan betraktas som ett mord.

– Jag yrkar på att hovrätten dömer XX till ett längre straff. Även med hänsynstagande till Keskisarjas uppträdande så ligger gärningens straffvärde mycket nära det som gäller ett mord, menar han.

Lars Johansson anser att samtliga videoförhör från tingsrätten kan spelas upp i hovrätten. Han tänker dock komplettera utredningen beträffande dokumentationen av brottsplatsen i korsningen Karlsogatan– Verkstadsgatan.

  • Per Warvlin