16 dec 2013 15:20

23 jan 2015 14:28

Kinnekullebanan byggs om

Trafikverket satsar nästan 60 miljoner på att renovera Kinnekullebanan men på kort sikt kommer det att påverka trafiken. Resenärerna kan räkna med förseningar.

Kinnekullebanan, som går mellan Gårdsjö och Håkantorp, är i dåligt skick. Under måndagen blev det klart att Trafikverket tidigarelägger åtgärder på den och ytterligare några banor i västra Sverige. Sliprar ska bytas, spårskarvar regleras och banans underbyggnad förbättras. Kostnaden beräknas ligga på nästan 60 miljoner kronor.

– Av säkerhetsskäl måste vi sänka hastigheten på banan när vi åtgärdar bristerna. Vi har bra koll, men kan inte riskera några urspårningar, säger Mikael Hagberg som är chef för Trafiks underhållsområde väst.

I normala fall är det 100 kilometer i timman som gäller, men innan skyltning och ordergivning av de nya gränserna är klara, vilket lär ta några dagar, kommer hastigheten omgående begränsas till 40 kilometer i timman.

Begränsningar

Sedan kommer 40-kilometersgränsen ligga kvar på vissa delar av banan, främst söder om Lyrestad, kring Mariestad (undantaget en sträcka på tio kilometer) och mellan Forshem och Hällekis. Mellan Hällekis och Blomberg blir det en 70-gräns, liksom mellan Lidköping och Håkantorp. På sträckan Blomberg–Lidköping kommer det handla om 100-gräns.

De gränserna kommer att gälla under byggtiden, och för resenärerna kommer resan att ta längre tid än normalt. Det kan även bli tal om att stänga av den under vissa tider.

– Ju längre tidsperioder som vi kan jobba ostört, desto snabbare går ju arbetet. Vi för en intensiv dialog med trafikbolagen, säger Mikael Hagberg.

När räknar ni med att börja arbetet?

– Vädret avgör; det bästa är att inleda efter vinter. Vi hoppas komma i gång under mars, eller senast i april.

Hur lång tid tar jobbet?

– Det lär ta två månader, men kan vi stänga av banan vissa tider så går det snabbare.

Hitta lösningar

Västtrafik jobbar med att hitta lösningar på problemen som uppstår.

– Vi tittar på hur vi ska lösa det för resenärerna, både på kort och lång sikt, men just nu är det för tidigt att säga hur det blir, säger Kristian Lans vid Västtrafiks presstjänst.

Kinnekullebanan, som går mellan Gårdsjö och Håkantorp, är i dåligt skick. Under måndagen blev det klart att Trafikverket tidigarelägger åtgärder på den och ytterligare några banor i västra Sverige. Sliprar ska bytas, spårskarvar regleras och banans underbyggnad förbättras. Kostnaden beräknas ligga på nästan 60 miljoner kronor.

– Av säkerhetsskäl måste vi sänka hastigheten på banan när vi åtgärdar bristerna. Vi har bra koll, men kan inte riskera några urspårningar, säger Mikael Hagberg som är chef för Trafiks underhållsområde väst.

I normala fall är det 100 kilometer i timman som gäller, men innan skyltning och ordergivning av de nya gränserna är klara, vilket lär ta några dagar, kommer hastigheten omgående begränsas till 40 kilometer i timman.

Begränsningar

Sedan kommer 40-kilometersgränsen ligga kvar på vissa delar av banan, främst söder om Lyrestad, kring Mariestad (undantaget en sträcka på tio kilometer) och mellan Forshem och Hällekis. Mellan Hällekis och Blomberg blir det en 70-gräns, liksom mellan Lidköping och Håkantorp. På sträckan Blomberg–Lidköping kommer det handla om 100-gräns.

De gränserna kommer att gälla under byggtiden, och för resenärerna kommer resan att ta längre tid än normalt. Det kan även bli tal om att stänga av den under vissa tider.

– Ju längre tidsperioder som vi kan jobba ostört, desto snabbare går ju arbetet. Vi för en intensiv dialog med trafikbolagen, säger Mikael Hagberg.

När räknar ni med att börja arbetet?

– Vädret avgör; det bästa är att inleda efter vinter. Vi hoppas komma i gång under mars, eller senast i april.

Hur lång tid tar jobbet?

– Det lär ta två månader, men kan vi stänga av banan vissa tider så går det snabbare.

Hitta lösningar

Västtrafik jobbar med att hitta lösningar på problemen som uppstår.

– Vi tittar på hur vi ska lösa det för resenärerna, både på kort och lång sikt, men just nu är det för tidigt att säga hur det blir, säger Kristian Lans vid Västtrafiks presstjänst.

  • Alf Ehn