16 dec 2013 13:51

07 jan 2015 12:07

Stödboende anmält av anhörig

Bristande omvårdnad, stressad personal och dålig tillsyn.

En anhörig till en av de boende i kommunens stödlägenheter på Mariehöjd har anmält boendet till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). Anmälaren anser att släktingen inte får tillräcklig hjälp att uppfylla sina grundläggande behov. I anmälan nämns bland annat att kontaktpersoner inte är tillgängliga i tillräcklig omfattning, att underhållet i lägenheten är bristfälligt och att den boende inte får tillräcklig hjälp med tanke på sin funktionsnedsättning.

Ivo har nu bett Mariestads kommun att lämna svar på anmälan senast den 4 februari.

Bristande omvårdnad, stressad personal och dålig tillsyn.

En anhörig till en av de boende i kommunens stödlägenheter på Mariehöjd har anmält boendet till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). Anmälaren anser att släktingen inte får tillräcklig hjälp att uppfylla sina grundläggande behov. I anmälan nämns bland annat att kontaktpersoner inte är tillgängliga i tillräcklig omfattning, att underhållet i lägenheten är bristfälligt och att den boende inte får tillräcklig hjälp med tanke på sin funktionsnedsättning.

Ivo har nu bett Mariestads kommun att lämna svar på anmälan senast den 4 februari.