15 dec 2013 14:50

23 jan 2015 14:28

Juliga toner i Korskyrkan

MARIESTAD: En tanke till de som har det svårt

Le Cantique de Noël mer känd i Augustin Kocks svenska text som ”Oh helga natt” ekade ut över Korskyrkan när Tillsammanskören sjöng ut.

Två unga solister, Signe och Elsa, charmade publiken i ett tidigt musiknummer med Misskonskyrkans brassensemble. Lite senare in i konserten framträdde först Vadsbogymnasiets fyras sångfåglar som kallas Otto Ragazze. De följdes av Mariestadssolisten Anders Götvall. Han sjöng ”The song of Christmas”. Missionskyrkans brassensemble fick hjälp av solisten Hanna Frick i två nummer. Marijke Talsma spelade smäktande trumpet till ”Resting Place”. Konserten avslutades med att både Tillsammanskören och brassensemblen förenades i ”Dagen är kommen”. Under konserten samlades bidrag in till bland annat flyktingarna från Syrien som har det extra svårt under vintern.

Två unga solister, Signe och Elsa, charmade publiken i ett tidigt musiknummer med Misskonskyrkans brassensemble. Lite senare in i konserten framträdde först Vadsbogymnasiets fyras sångfåglar som kallas Otto Ragazze. De följdes av Mariestadssolisten Anders Götvall. Han sjöng ”The song of Christmas”. Missionskyrkans brassensemble fick hjälp av solisten Hanna Frick i två nummer. Marijke Talsma spelade smäktande trumpet till ”Resting Place”. Konserten avslutades med att både Tillsammanskören och brassensemblen förenades i ”Dagen är kommen”. Under konserten samlades bidrag in till bland annat flyktingarna från Syrien som har det extra svårt under vintern.

  • Jan Fleischmann