13 dec 2013 06:00

23 jan 2015 14:28

Sju av tio vill ha ny utredning

MT har frågat samtliga 49 ledamöter i kommunfullmäktige om Vänershofshallen. Två saker framgår tydligt av enkäten.

• Sju av tio ledamöter vill ha en oberoende utredning av renoveringsbehovet. • Endast en knapp majoritet (51 procent) förordar rivning.

Med tanke på hur het frågan om Vänershofshallens framtid har kommit att bli på sistone, ringde MT till ledamöterna i alla partier för att få svar på två frågor:

1. Vill du bevara Vänershofshallen?

2. Vill du se en oberoende utredning av renoveringsbehovet?

MT förtydligade för ledamöterna att de kunde säga sitt hjärtas mening, eftersom tidningen garanterade full anonymitet vad gäller svaren. Alltså kunde detta med ”order uppifrån” (partipiskan) glömmas bort.

Riva eller bevara?

När det gäller första frågan, rivning eller bevarande av hallen, vill 25 ledamöter (51 procent) riva. 18 ledamöter vill bevara hallen. Fem ledamöter passar på frågan och en ledamot avböjer enkäten i sin helhet.

När man skärskådar de två största partierna, visar det sig att sju moderater vill riva hallen, fyra vill bevara den och en passar på frågan. Hos Socialdemokraterna är det jämnare; sju vill riva hallen och lika många vill bevara den – en avböjer enkäten i sin helhet.

Ser man till allianspartierna så vill 15 ledamöter riva hallen, medan sex vill bevara den. Går vi till oppositionen så vill tio ha rivning medan tolv vill bevara hallen.

Oberoende utredning

Den andra frågan, om en ny oberoende utredning, ger vid handen att 35 ledamöter (71 procent) vill se en sådan. Tolv ledamöter (24 procent) vill inte ha någon utredning.

Inom moderaterna vill sju ha en utredning, medan fem inte önskar en sådan. Elva socialdemokrater vill ha en utredning, tre vill inte rösta för en sådan.

15 ledamöter inom alliansen vill ha utredningen, medan åtta anser den vara onödig. 20 inom oppositionen önskar en utredning, medan tio säger nej.

Olika viljor

– Jag är inte direkt förvånad över enkätsvaren och även inom moderaterna finns naturligt nog olika viljor, kommenterar kommunalrådet Johan Abrahamsson (M).

– Det kan tyckas knepigt att en majoritet inom oppositionen vill bevara hallen, det var ju ändå den majoriteten som beslutade att vi skulle bygga Novab Arena, kombihallen, och riva Vänershofshallen.

Pragmatism

– Det är viktigt att vara pragmatisk, därför säger jag ja till en oberoende utredning av hallens renoveringsbehov. Om en sådan skulle visa något helt annat än den kommunala utredningen, så får vi ta ställning till det senare. Men jag tror inte att en ny utredning kommer att visa på stora skillnader, säger Therése Weckström (S).

Ingen partipiska

Johan Abrahamsson konstaterar att frågan om en ny utredning kommer att landa på nästa fullmäktigemöte. Och att han redan initierat en diskussion om hur en sådan utredning kan gå till.

– När det gäller Vänershofshallen står det alltmer klart att här får var och en rösta efter eget gottfinnande, utan partipiskor. Det är trist att vi fått så mycket kritik för det här, när vi bara lyssnat in synpunkterna från idrottsalliansen.

– Med facit på hand skulle vi kanske inte byggt kombihallen, säger Abrahamsson.

Utesluter du i dag att det kan bli en renovering av Vänershofshallen?

– Frågan man bör ställa är: Vad vill vi dra ned på i stället? Ska vi stänga en skola? Riva Jubileumsteatern? Ska vi ta bort specialpedagogerna inom skolan? Allt handlar om prioriteringar.

Inringning av enkätsvar gjordes av: C. Lundh, Niklas Lindström, Per Warvlin och Tomas Höglund.

• Sju av tio ledamöter vill ha en oberoende utredning av renoveringsbehovet. • Endast en knapp majoritet (51 procent) förordar rivning.

Med tanke på hur het frågan om Vänershofshallens framtid har kommit att bli på sistone, ringde MT till ledamöterna i alla partier för att få svar på två frågor:

1. Vill du bevara Vänershofshallen?

2. Vill du se en oberoende utredning av renoveringsbehovet?

MT förtydligade för ledamöterna att de kunde säga sitt hjärtas mening, eftersom tidningen garanterade full anonymitet vad gäller svaren. Alltså kunde detta med ”order uppifrån” (partipiskan) glömmas bort.

Riva eller bevara?

När det gäller första frågan, rivning eller bevarande av hallen, vill 25 ledamöter (51 procent) riva. 18 ledamöter vill bevara hallen. Fem ledamöter passar på frågan och en ledamot avböjer enkäten i sin helhet.

När man skärskådar de två största partierna, visar det sig att sju moderater vill riva hallen, fyra vill bevara den och en passar på frågan. Hos Socialdemokraterna är det jämnare; sju vill riva hallen och lika många vill bevara den – en avböjer enkäten i sin helhet.

Ser man till allianspartierna så vill 15 ledamöter riva hallen, medan sex vill bevara den. Går vi till oppositionen så vill tio ha rivning medan tolv vill bevara hallen.

Oberoende utredning

Den andra frågan, om en ny oberoende utredning, ger vid handen att 35 ledamöter (71 procent) vill se en sådan. Tolv ledamöter (24 procent) vill inte ha någon utredning.

Inom moderaterna vill sju ha en utredning, medan fem inte önskar en sådan. Elva socialdemokrater vill ha en utredning, tre vill inte rösta för en sådan.

15 ledamöter inom alliansen vill ha utredningen, medan åtta anser den vara onödig. 20 inom oppositionen önskar en utredning, medan tio säger nej.

Olika viljor

– Jag är inte direkt förvånad över enkätsvaren och även inom moderaterna finns naturligt nog olika viljor, kommenterar kommunalrådet Johan Abrahamsson (M).

– Det kan tyckas knepigt att en majoritet inom oppositionen vill bevara hallen, det var ju ändå den majoriteten som beslutade att vi skulle bygga Novab Arena, kombihallen, och riva Vänershofshallen.

Pragmatism

– Det är viktigt att vara pragmatisk, därför säger jag ja till en oberoende utredning av hallens renoveringsbehov. Om en sådan skulle visa något helt annat än den kommunala utredningen, så får vi ta ställning till det senare. Men jag tror inte att en ny utredning kommer att visa på stora skillnader, säger Therése Weckström (S).

Ingen partipiska

Johan Abrahamsson konstaterar att frågan om en ny utredning kommer att landa på nästa fullmäktigemöte. Och att han redan initierat en diskussion om hur en sådan utredning kan gå till.

– När det gäller Vänershofshallen står det alltmer klart att här får var och en rösta efter eget gottfinnande, utan partipiskor. Det är trist att vi fått så mycket kritik för det här, när vi bara lyssnat in synpunkterna från idrottsalliansen.

– Med facit på hand skulle vi kanske inte byggt kombihallen, säger Abrahamsson.

Utesluter du i dag att det kan bli en renovering av Vänershofshallen?

– Frågan man bör ställa är: Vad vill vi dra ned på i stället? Ska vi stänga en skola? Riva Jubileumsteatern? Ska vi ta bort specialpedagogerna inom skolan? Allt handlar om prioriteringar.

Inringning av enkätsvar gjordes av: C. Lundh, Niklas Lindström, Per Warvlin och Tomas Höglund.

  • C. Lundh