13 dec 2013 06:00

23 jan 2015 14:28

Kommunalrådet öppnar för utredning

Länsstyrelsen försöker övertala kommunen att inte riva Vänershofshallen.
Ledande politiker har svårt att köpa argumenten. I stället går de till motattack.

I en skrivelse till Mariestads kommunfullmäktige söker Länsstyrelsens kulturmiljöenhet dialog. Nästa torsdag ska antikvarie Mats Herklint, handläggare i frågan om att byggnadsminnesförklara hallen, träffa ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott.

– Skrivelsen skickades till fullmäktige eftersom det är kommunens högst beslutande organ. Jag hoppas att vi kan hitta förutsättningar som gör att hallen kan bevaras, säger Herklint.

Med på lista

Med hjälp av de regionala museerna har Länsstyrelsen sammanställt en lista över byggnader som anses ha särskilt värde för det moderna samhällets kulturarv. En av de 100-talet byggnaderna är Vänershofshallen.

– Den berättar mycket om 1900-talshistorien. Mariestads kommun har också antagit en detaljplan för inte allt för länge sedan med ett uttalat mål om att underhålla och bevara Vänershofshallen. Eller i alla fall delar av den, säger Herklint.

Länsstyrelsen behöver dock fastighetsägaren på sin sida för en byggnadsminnesförklaring. Sedan tidigare har myndigheten erbjudit sig att betala halva kostnaden för en oberoende utredning av Vänershofshallens renoveringsbehov.

Det finns en möjlighet att Länsstyrelsen kan skjuta till pengar vid en upprustning av hallen. I vilken utsträckning, eller hur sannolikhet detta är, är för tidigt att uttala sig om, säger Herklint.

– Vi vill utreda om det verkligen måste kosta så mycket för en fortsatt användning av hallen. Skulle det visa sig att det handlar om enorma pengar, ja då kanske det är kört ändå.

Fram till att hallen är riven, eller att kommunen ändrat åsikt, kommer Länsstyrelsen att fortsätta driva frågan om ett bevarande.

”Missförtroendeförklaring”

Den springande punkten för Vänershofshallens beskyddare är att de kostnadsberäkningar som har gjorts är kraftigt bristfälliga, eller medvetet undermåliga med en bakomliggande politisk agenda.

2007 kalkylerade tekniska förvaltningen att en totalrenovering skulle hamna på runt 25 miljoner kronor. Nuvarande fastighetschef Bo Theorén uppdaterade siffrorna i januari i år efter att ksau återremitterat ärendet med avsikt att undersöka kostnaderna för fortsatt drift mellan fem och tio år.

Fastighetsavdelningens slutsatser var att kostnaden för att få hallen i acceptabelt skick fortfarande låg på närmare 25 miljoner kronor. Att lappa och laga ansågs inte vara ett alternativ, varken från tjänstemännens eller politikernas sida. Kostnaden för en rivning av Vänerhofshallen beräknas till 3,8 miljoner kronor.

Oppositionsrådet Marianne Kjellquist (S) känner stor misströstan över att folk inte litar på att politikerna tar beslut utifrån ordentliga underlag.

– Ärligt talat är det förnedrande att inte ges den respekten. Vad säger den stora majoriteten av folk som är tysta? Vad tycker de?

– Vi har haft ett eftersatt fastighetsunderhåll i många år, det är alla politikers ansvar. Samtidigt har vi hushållit med pengar och prioriterat skola och äldreomsorg. Det är väl vår kultur i Sverige att satsa på människor framför byggnader. Det betyder inte att vi ska strunta i byggnader, men nu står vi där vi står.

Starkt kritisk

Kommunalrådet Johan Abrahamsson (M) kallar Länsstyrelsens agerande för oförskämt.

– De antyder att våra tjänstemän räknat fel. Och vad har kostnaden för betydelse om hallen ska byggnadsminnesförklaras eller ej? Vi får inga raka svar. Jag har betydligt högre krav än så på en myndighet.

– Men okej, det är väl lika bra att göra den där oberoende utredningen då, säger Abrahamsson.

Den 26 augusti 2010 deltog politikerna i en diskussion på initiativ av Idrottsalliansen. Då var samtliga partier överens om att Vänershofshallen skulle rivas till förmån för den nya Vadsbohallen. Nu är tongångarna annorlunda.

– Först lyssnar vi på Idrottsalliansens önskemål och bygger en ny hall där alla är överens om att riva en gammal hall. Sedan får vi allt emot oss. Så jag frågar, ska vi inte lyssna på Idrottsalliansen i framtiden?

I en skrivelse till Mariestads kommunfullmäktige söker Länsstyrelsens kulturmiljöenhet dialog. Nästa torsdag ska antikvarie Mats Herklint, handläggare i frågan om att byggnadsminnesförklara hallen, träffa ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott.

– Skrivelsen skickades till fullmäktige eftersom det är kommunens högst beslutande organ. Jag hoppas att vi kan hitta förutsättningar som gör att hallen kan bevaras, säger Herklint.

Med på lista

Med hjälp av de regionala museerna har Länsstyrelsen sammanställt en lista över byggnader som anses ha särskilt värde för det moderna samhällets kulturarv. En av de 100-talet byggnaderna är Vänershofshallen.

– Den berättar mycket om 1900-talshistorien. Mariestads kommun har också antagit en detaljplan för inte allt för länge sedan med ett uttalat mål om att underhålla och bevara Vänershofshallen. Eller i alla fall delar av den, säger Herklint.

Länsstyrelsen behöver dock fastighetsägaren på sin sida för en byggnadsminnesförklaring. Sedan tidigare har myndigheten erbjudit sig att betala halva kostnaden för en oberoende utredning av Vänershofshallens renoveringsbehov.

Det finns en möjlighet att Länsstyrelsen kan skjuta till pengar vid en upprustning av hallen. I vilken utsträckning, eller hur sannolikhet detta är, är för tidigt att uttala sig om, säger Herklint.

– Vi vill utreda om det verkligen måste kosta så mycket för en fortsatt användning av hallen. Skulle det visa sig att det handlar om enorma pengar, ja då kanske det är kört ändå.

Fram till att hallen är riven, eller att kommunen ändrat åsikt, kommer Länsstyrelsen att fortsätta driva frågan om ett bevarande.

”Missförtroendeförklaring”

Den springande punkten för Vänershofshallens beskyddare är att de kostnadsberäkningar som har gjorts är kraftigt bristfälliga, eller medvetet undermåliga med en bakomliggande politisk agenda.

2007 kalkylerade tekniska förvaltningen att en totalrenovering skulle hamna på runt 25 miljoner kronor. Nuvarande fastighetschef Bo Theorén uppdaterade siffrorna i januari i år efter att ksau återremitterat ärendet med avsikt att undersöka kostnaderna för fortsatt drift mellan fem och tio år.

Fastighetsavdelningens slutsatser var att kostnaden för att få hallen i acceptabelt skick fortfarande låg på närmare 25 miljoner kronor. Att lappa och laga ansågs inte vara ett alternativ, varken från tjänstemännens eller politikernas sida. Kostnaden för en rivning av Vänerhofshallen beräknas till 3,8 miljoner kronor.

Oppositionsrådet Marianne Kjellquist (S) känner stor misströstan över att folk inte litar på att politikerna tar beslut utifrån ordentliga underlag.

– Ärligt talat är det förnedrande att inte ges den respekten. Vad säger den stora majoriteten av folk som är tysta? Vad tycker de?

– Vi har haft ett eftersatt fastighetsunderhåll i många år, det är alla politikers ansvar. Samtidigt har vi hushållit med pengar och prioriterat skola och äldreomsorg. Det är väl vår kultur i Sverige att satsa på människor framför byggnader. Det betyder inte att vi ska strunta i byggnader, men nu står vi där vi står.

Starkt kritisk

Kommunalrådet Johan Abrahamsson (M) kallar Länsstyrelsens agerande för oförskämt.

– De antyder att våra tjänstemän räknat fel. Och vad har kostnaden för betydelse om hallen ska byggnadsminnesförklaras eller ej? Vi får inga raka svar. Jag har betydligt högre krav än så på en myndighet.

– Men okej, det är väl lika bra att göra den där oberoende utredningen då, säger Abrahamsson.

Den 26 augusti 2010 deltog politikerna i en diskussion på initiativ av Idrottsalliansen. Då var samtliga partier överens om att Vänershofshallen skulle rivas till förmån för den nya Vadsbohallen. Nu är tongångarna annorlunda.

– Först lyssnar vi på Idrottsalliansens önskemål och bygger en ny hall där alla är överens om att riva en gammal hall. Sedan får vi allt emot oss. Så jag frågar, ska vi inte lyssna på Idrottsalliansen i framtiden?

  • Niklas Lindström