13 dec 2013 13:13

23 jan 2015 14:19

Flera föreningar överklagar rivningslov

Nu har fem föreningar överklagat miljö- och byggnadsnämndens rivningslov gällande Vänershofshallen.

Förra måndagen inkom överklagandet till länsstyrelsen och de som undertecknat är: IFK Mariestad, Johannesberg-Lillängens IF, Gamla Maif:are, Mariestads BK och Vadsbo Idrottshistoriska sällskap.

Det var den 6 november som nämnden tog beslutet om rivningslovet.

Föreningarna anför flera olika skäl i sitt ifrågasättande av rivningslovet. De pekar på en av fullmäktige antagen detaljplan från 2001 där det talas om att hallen är väl värd att bevara ”och föreslås skyddas med varsamhetsbestämmelse”. Man pekar också på det höga kulturvärdet.

Annan slutsats

Även det faktum att tjänstemännen på förvaltningen kommit till en annan slutsats än de beslutande nämndpolitikerna framhålls.

Men, det finns ett stort MEN vad gäller detta överklagande. Frågan är helt enkelt om de fem föreningarna över huvud taget har rätt att överklaga beslutet.

Får förklara mer

Anders Hjalmarsson, jurist på länsstyrelsen, säger till MT att det inte alls är säkert att de har formell rätt att överklaga.

– Därför har jag skrivit till föreningarna så att de ska få ytterligare möjlighet att förklara sig.

När det gäller exempelvis bygglov finns ju flera aktörer som kan överklaga kommunala beslut, inte minst grannar och närboende. Men när det gäller rivningslov brukar det i normalfallet bara handla om just den part till vilken lovet är riktat.

Förra måndagen inkom överklagandet till länsstyrelsen och de som undertecknat är: IFK Mariestad, Johannesberg-Lillängens IF, Gamla Maif:are, Mariestads BK och Vadsbo Idrottshistoriska sällskap.

Det var den 6 november som nämnden tog beslutet om rivningslovet.

Föreningarna anför flera olika skäl i sitt ifrågasättande av rivningslovet. De pekar på en av fullmäktige antagen detaljplan från 2001 där det talas om att hallen är väl värd att bevara ”och föreslås skyddas med varsamhetsbestämmelse”. Man pekar också på det höga kulturvärdet.

Annan slutsats

Även det faktum att tjänstemännen på förvaltningen kommit till en annan slutsats än de beslutande nämndpolitikerna framhålls.

Men, det finns ett stort MEN vad gäller detta överklagande. Frågan är helt enkelt om de fem föreningarna över huvud taget har rätt att överklaga beslutet.

Får förklara mer

Anders Hjalmarsson, jurist på länsstyrelsen, säger till MT att det inte alls är säkert att de har formell rätt att överklaga.

– Därför har jag skrivit till föreningarna så att de ska få ytterligare möjlighet att förklara sig.

När det gäller exempelvis bygglov finns ju flera aktörer som kan överklaga kommunala beslut, inte minst grannar och närboende. Men när det gäller rivningslov brukar det i normalfallet bara handla om just den part till vilken lovet är riktat.

  • C. Lundh