13 dec 2013 11:51

07 jan 2015 11:53

Sambandet mellan hälsoutveckling och villkor kollas

Regionens folkhälsokommitté vill studera sambandet mellan livsvillkor och hälsoutveckling hos barn och unga. En studie under minst tio års tid ska ge svaren och omkring 20 000 ungdomar kommer att bjudas in för att delta.

Ungdomar från områden, med olika socioekonomiska förhållanden, i hela regionen kommer att kunna delta. Kommittén är extra angelägen att nå ungdomar som normalt är svåra att nå, inte minst för att kunna dra slutsatser om skillnader mellan olika delar av regionen, enligt ett pressmeddelande.

Regionens folkhälsokommitté vill studera sambandet mellan livsvillkor och hälsoutveckling hos barn och unga. En studie under minst tio års tid ska ge svaren och omkring 20 000 ungdomar kommer att bjudas in för att delta.

Ungdomar från områden, med olika socioekonomiska förhållanden, i hela regionen kommer att kunna delta. Kommittén är extra angelägen att nå ungdomar som normalt är svåra att nå, inte minst för att kunna dra slutsatser om skillnader mellan olika delar av regionen, enligt ett pressmeddelande.