11 dec 2013 13:33

23 jan 2015 14:28

Överklagar dråpdom

I tingsrätten dömdes en 43-årig man till sju års fängelse för dråp av Risto Keskisarja.
Nu har han överklagat domen till Göta hovrätt.

43-åringen yrkar på att hovrätten ogillar åtalet för dråp av Risto Keskisarja den 20 september i centrala Mariestad. Han yrkar också på att hovrätten befriar honom från skyldigheten att betala ett skadestånd på 60 000 kronor till en efterlevande dotter.

Den dömde hävdar att han handlat i nödvärn och försvarat sig mot ett förestående angrepp från Keskisarjas sida. Syftet med knivhugget var att träffa vänstra armen.

Tingsrätten anser det inte bevisat att 43-åringen skulle ha haft ett direkt uppsåt att döda, däremot att han förhöll sig helt likgiltig till utgången av knivhugget.

Nedsatt syn

Försvarsadvokaten Hans Östberg menar att två vittnen till händelsen besväras av nedsatt syn. Det påpekas också att det var mörkt på platsen.

I ett polisförhör har ett vittne påpekat att han bara sett skuggor, men inga detaljer.

43-åringen ska enligt åklagarens huvudvittne ha studsat fram och satt kniven rakt i bröstet på Keskisarja, men obduktionen visar knivhugget utdelats från sidan. Det har enligt försvarsadvokaten stor betydelsen för uppsåtsbedömningen.

Skärande

Advokat Hans Österberg påvisar också att Keskisarjas bar tecken på skärande våld vid det vänstra pekfingret.

Detta ska enligt försvaret påvisa att skadan uppkommit när Keskisarja hade handen höjd, till exempel med knuten näve. Hans Österberg menar att Keskisarja troligen fick skadan på pekfingret vid knivhugget.

43-åringen yrkar på att hovrätten ogillar åtalet för dråp av Risto Keskisarja den 20 september i centrala Mariestad. Han yrkar också på att hovrätten befriar honom från skyldigheten att betala ett skadestånd på 60 000 kronor till en efterlevande dotter.

Den dömde hävdar att han handlat i nödvärn och försvarat sig mot ett förestående angrepp från Keskisarjas sida. Syftet med knivhugget var att träffa vänstra armen.

Tingsrätten anser det inte bevisat att 43-åringen skulle ha haft ett direkt uppsåt att döda, däremot att han förhöll sig helt likgiltig till utgången av knivhugget.

Nedsatt syn

Försvarsadvokaten Hans Östberg menar att två vittnen till händelsen besväras av nedsatt syn. Det påpekas också att det var mörkt på platsen.

I ett polisförhör har ett vittne påpekat att han bara sett skuggor, men inga detaljer.

43-åringen ska enligt åklagarens huvudvittne ha studsat fram och satt kniven rakt i bröstet på Keskisarja, men obduktionen visar knivhugget utdelats från sidan. Det har enligt försvarsadvokaten stor betydelsen för uppsåtsbedömningen.

Skärande

Advokat Hans Österberg påvisar också att Keskisarjas bar tecken på skärande våld vid det vänstra pekfingret.

Detta ska enligt försvaret påvisa att skadan uppkommit när Keskisarja hade handen höjd, till exempel med knuten näve. Hans Österberg menar att Keskisarja troligen fick skadan på pekfingret vid knivhugget.

  • Per Warvlin