10 dec 2013 06:00

23 jan 2015 14:28

Livsfarliga sliprar oroar på Snuggen

Lösa och ruttna järnvägssliprar oroar på Snuggen.
En tågurspårning hotar – och Trafikverket kan inte garantera resenärernas säkerhet.
– Detta ska tas på största allvar, säger underhållschefen Benny Harrysson.

Bo Björk och Mats Palmerius är två Mariestadsbor som uppmärksammat brister på Kinnekullebanan. De har sett att spikar sticker upp från ett flertal järnvägssliprar och att rälsen vibrerar kraftigt när tåg passerar förbi Snuggen.

– Det är inga problem att dra ur spikarna från sliprarna. Vid övergången vid fyren sticker de upp ungefär en decimeter från marken. Värst är det framför allt vid kurvorna, säger Bo Björk.

Han säger sig kunna peka ut 200 trasiga sliprar. Förmodligen finns fler på hela sträckan.

Kan ramma villor

– Jag tycker det är för jävligt. Når tåget susar förbi rör sig rälsen och det ser inte alls stabilt ut, säger Björk och fortsätter:

– Man blir ju orolig. Vad skulle hända om tåget spårar ut? Järnvägen ligger såpass nära villaområden att möjligtvis hus kan rammas i värsta fall.

Mats Palmerius, som bor på Snuggen, hävdar att han sett två reparationståg passera sedan 1998. Senaste gången ska ha varit för fyra, fem år sedan.

– Det var dock besiktningsmän här i somras, men om de upptäckte felen vet jag inte, säger han.

Tågets hastighet i området är cirka 50 till 60 kilometer i timman, vilket är tillräckligt för att ett tåg ska kunna spåra ut.

Ersatt bansträcka

Trafikverket har ansvaret för det svenska järnvägsnätet. Nyligen avslöjade SVT:s Östnytt hur Trafikverket ignorerat fel och brister vid flera platser där det senare hänt olyckor. Enligt SVT ska Trafikverket i förväg ha känt till bristerna vid 23 av de 61 olycksplatserna som granskats.

Benny Harrysson, sektionschef på underhållsavdelningen på Trafikverket, medger att Kinnekullebanan är kraftigt eftersatt och att det statliga bidraget inte räcker till.

– 25 miljoner kronor avsätts till banan varje år, men pengarna räcker dessvärre inte långt. Att köpa nya sliprar kostar 1 000 kronor styck. Men tanken är att de inte ska behöva bytas på 30 år.

Kontrollera felen

Harrysson känner inte till de lösa sliprarna vid Snuggen, men säger att Trafikverket ska kontrollera felen.

– Fyra gånger om året utför vi mätningar som registrerar fel på banan. Vi får många besiktningsanmärkningar under ett år, men problemet i Mariestad kom som en nyhet och vi får naturligtvis åka ut och titta.

Kan ni garantera tågresenärers säkerhet?

– Det går aldrig att göra det till 100 procent. Men problemet på Snuggen ska tas på största allvar och en reparation är tänkbar. Det är aldrig bra när folk kan sticka loss spikarna från en sliper.

Kan vi lita på att ni gör det, med tanke på SVT:s avslöjande?

– Ja, det får ju folk ha sin egen uppfattning om. Men vi gör så gott vi kan med de förutsättningar vi har.

När kan en reparation bli aktuell? Ska det till en olycka innan något händer?

– Nej, givetvis inte. Det är inga problem att lägga nya sliprar på vintern, men det krävs pengar och ett beslut innan vi kan påbörja en reparation.

Bo Björk och Mats Palmerius är två Mariestadsbor som uppmärksammat brister på Kinnekullebanan. De har sett att spikar sticker upp från ett flertal järnvägssliprar och att rälsen vibrerar kraftigt när tåg passerar förbi Snuggen.

– Det är inga problem att dra ur spikarna från sliprarna. Vid övergången vid fyren sticker de upp ungefär en decimeter från marken. Värst är det framför allt vid kurvorna, säger Bo Björk.

Han säger sig kunna peka ut 200 trasiga sliprar. Förmodligen finns fler på hela sträckan.

Kan ramma villor

– Jag tycker det är för jävligt. Når tåget susar förbi rör sig rälsen och det ser inte alls stabilt ut, säger Björk och fortsätter:

– Man blir ju orolig. Vad skulle hända om tåget spårar ut? Järnvägen ligger såpass nära villaområden att möjligtvis hus kan rammas i värsta fall.

Mats Palmerius, som bor på Snuggen, hävdar att han sett två reparationståg passera sedan 1998. Senaste gången ska ha varit för fyra, fem år sedan.

– Det var dock besiktningsmän här i somras, men om de upptäckte felen vet jag inte, säger han.

Tågets hastighet i området är cirka 50 till 60 kilometer i timman, vilket är tillräckligt för att ett tåg ska kunna spåra ut.

Ersatt bansträcka

Trafikverket har ansvaret för det svenska järnvägsnätet. Nyligen avslöjade SVT:s Östnytt hur Trafikverket ignorerat fel och brister vid flera platser där det senare hänt olyckor. Enligt SVT ska Trafikverket i förväg ha känt till bristerna vid 23 av de 61 olycksplatserna som granskats.

Benny Harrysson, sektionschef på underhållsavdelningen på Trafikverket, medger att Kinnekullebanan är kraftigt eftersatt och att det statliga bidraget inte räcker till.

– 25 miljoner kronor avsätts till banan varje år, men pengarna räcker dessvärre inte långt. Att köpa nya sliprar kostar 1 000 kronor styck. Men tanken är att de inte ska behöva bytas på 30 år.

Kontrollera felen

Harrysson känner inte till de lösa sliprarna vid Snuggen, men säger att Trafikverket ska kontrollera felen.

– Fyra gånger om året utför vi mätningar som registrerar fel på banan. Vi får många besiktningsanmärkningar under ett år, men problemet i Mariestad kom som en nyhet och vi får naturligtvis åka ut och titta.

Kan ni garantera tågresenärers säkerhet?

– Det går aldrig att göra det till 100 procent. Men problemet på Snuggen ska tas på största allvar och en reparation är tänkbar. Det är aldrig bra när folk kan sticka loss spikarna från en sliper.

Kan vi lita på att ni gör det, med tanke på SVT:s avslöjande?

– Ja, det får ju folk ha sin egen uppfattning om. Men vi gör så gott vi kan med de förutsättningar vi har.

När kan en reparation bli aktuell? Ska det till en olycka innan något händer?

– Nej, givetvis inte. Det är inga problem att lägga nya sliprar på vintern, men det krävs pengar och ett beslut innan vi kan påbörja en reparation.