10 dec 2013 20:30

07 jan 2015 12:07

Restaurang dubbelt varnad efter kommunal tillsyn

Café Ströget prickas av kommunen för att ha brustit i kraven för alkoholtillstånd.

Café Ströget prickas av kommunen för att ha brustit i kraven för alkoholtillstånd. Sedan tidigare har restaurangen krav på sig att åtgärda brister i livsmedelshanteringen.

I juni i år fick det omstartade Café Ströget tillstånd att servera alkohol. Ett av villkoren för serveringstillstånd enligt alkohollagen är att stället ska erbjuda ett varierat utbud av lagad mat.

Vid tre tillsynsbesök under hösten konstaterade Mariestads kommun att reglerna för tillståndet inte efterlevdes. Bland annat fanns, vid dessa tidpunkter, varken matservering eller alkoholfria drycker att tillgå. Även polismyndigheten gjorde tillsynsbesök med liknande resultat.

Mariestads kommun har därför gett serveringsstället en erinran, vilket kan liknas vid en varning.

Parallellt med alkoholärendet har restaurangen också fått ett föreläggande från kommunens livsmedelsinspektörer, sedan de upptäckt flera brister i mathanteringen. Enligt protokollet saknas bland annat många rutiner för egenkontroll. En företrädare för Café Ströget uppger att man åtgärdat samtliga krav som påtalades i samband kontrollen av livsmedelshanteringen. Åtgärderna kommer att redovisas då kommunens miljöinspektör gör en uppföljande kontroll kommande måndag.

Café Ströget prickas av kommunen för att ha brustit i kraven för alkoholtillstånd. Sedan tidigare har restaurangen krav på sig att åtgärda brister i livsmedelshanteringen.

I juni i år fick det omstartade Café Ströget tillstånd att servera alkohol. Ett av villkoren för serveringstillstånd enligt alkohollagen är att stället ska erbjuda ett varierat utbud av lagad mat.

Vid tre tillsynsbesök under hösten konstaterade Mariestads kommun att reglerna för tillståndet inte efterlevdes. Bland annat fanns, vid dessa tidpunkter, varken matservering eller alkoholfria drycker att tillgå. Även polismyndigheten gjorde tillsynsbesök med liknande resultat.

Mariestads kommun har därför gett serveringsstället en erinran, vilket kan liknas vid en varning.

Parallellt med alkoholärendet har restaurangen också fått ett föreläggande från kommunens livsmedelsinspektörer, sedan de upptäckt flera brister i mathanteringen. Enligt protokollet saknas bland annat många rutiner för egenkontroll. En företrädare för Café Ströget uppger att man åtgärdat samtliga krav som påtalades i samband kontrollen av livsmedelshanteringen. Åtgärderna kommer att redovisas då kommunens miljöinspektör gör en uppföljande kontroll kommande måndag.