06 dec 2013 06:00

23 jan 2015 14:19

Katastrofresultat för svensk skola

Svensk skola rasar i en internationell jämförelse.
Från att ha varit ett föredöme har Sverige blivit ett skräckexempel.

I början av veckan släpptes Pisaundersökningen för femte gången. En mätning mellan OECD-länderna (organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) som undersöker niondeklassarnas kunskaper inom matematik, läsföreståelse och naturvetenskap.

Sedan undersökningen startade år 2000 har Sverige rasat, men aldrig lika mycket som nu.

• Matematik. Alla andra nordiska länder når bättre resultat än Sverige. Klart under OECD-genomsnittet.

• Läsförståelse. Från att knappt haft några länder framför sig år 2000 är det nu bara tre OECD-länder som är sämre. Slovakien, Chile och Mexiko.

• Naturvetenskap. Bara sex OECD-länder presterar sämre än Sverige.

”Tar tid”

Även om resultaten inte är helt överraskande för de insatta har rapporten skakat om den svenska skolvärlden. Skolminister Jan Björklund (FP) har fått utstå hård kritik. Björklund har försvarat sig med att regeringens reformer ännu inte hunnit ge effekt, att skulden ligger på tidigare S-ledda regeringar med kommunaliseringen av skolan som den stora boven.

Medan debatten huruvida Sverige håller på att förvandlas till ett kunskapsmässigt U-land fortsätter, bedömer Skolverket och Lärarförbundet att ett stort problem är den bristande likvärdigheten i svensk skola med en ökad segregering. En bild som förstärks i Pisa-undersökningen då lågpresterande elever i svenska skolor tappar allra mest. Från att presterat över OECD-genomsnittet har de halkat efter rejält.

Flickor visar överlag bättre resultat än pojkar. Allra störst är skillnaden i läsförståelse. De svenska pojkarna når inte upp till OECD-genomsnittet på något område, det gör heller inte flickorna.

Av OECD-länderna toppar Japan och Sydkorea. Inkluderar man även Kina, Singapore och Taiwan ter sig de svenska resultaten ännu sämre. Det finska konceptet med kreativt lärande i fokus visar sig återigen vara ett framgångsrecept.

Totalt deltog 65 länder i Pisa 2012, varav 34 var OECD-länder.

I början av veckan släpptes Pisaundersökningen för femte gången. En mätning mellan OECD-länderna (organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) som undersöker niondeklassarnas kunskaper inom matematik, läsföreståelse och naturvetenskap.

Sedan undersökningen startade år 2000 har Sverige rasat, men aldrig lika mycket som nu.

• Matematik. Alla andra nordiska länder når bättre resultat än Sverige. Klart under OECD-genomsnittet.

• Läsförståelse. Från att knappt haft några länder framför sig år 2000 är det nu bara tre OECD-länder som är sämre. Slovakien, Chile och Mexiko.

• Naturvetenskap. Bara sex OECD-länder presterar sämre än Sverige.

”Tar tid”

Även om resultaten inte är helt överraskande för de insatta har rapporten skakat om den svenska skolvärlden. Skolminister Jan Björklund (FP) har fått utstå hård kritik. Björklund har försvarat sig med att regeringens reformer ännu inte hunnit ge effekt, att skulden ligger på tidigare S-ledda regeringar med kommunaliseringen av skolan som den stora boven.

Medan debatten huruvida Sverige håller på att förvandlas till ett kunskapsmässigt U-land fortsätter, bedömer Skolverket och Lärarförbundet att ett stort problem är den bristande likvärdigheten i svensk skola med en ökad segregering. En bild som förstärks i Pisa-undersökningen då lågpresterande elever i svenska skolor tappar allra mest. Från att presterat över OECD-genomsnittet har de halkat efter rejält.

Flickor visar överlag bättre resultat än pojkar. Allra störst är skillnaden i läsförståelse. De svenska pojkarna når inte upp till OECD-genomsnittet på något område, det gör heller inte flickorna.

Av OECD-länderna toppar Japan och Sydkorea. Inkluderar man även Kina, Singapore och Taiwan ter sig de svenska resultaten ännu sämre. Det finska konceptet med kreativt lärande i fokus visar sig återigen vara ett framgångsrecept.

Totalt deltog 65 länder i Pisa 2012, varav 34 var OECD-länder.

  • Niklas Lindström

Pisa 2012

Sveriges placering i den senaste Pisa-undersökningen visar en skola som halkat efter inom flera områden. Länderna rangordnas genom en genomsnittspoäng i varje kunskapsområde. Pisa består av ett prov, en elevenkät och en skolenkät. Totalplacering av 34 OECD-länder inom parentes.

MT har valt ut några länder som kan vara av intresse att jämföra med.

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap

Japan (1) 536 poäng. 538 547

Finland (3) 519 524 545

Estland (4) 521 516 541

Polen (6) 518 518 526

Storbrittanien (15) 494 499 514

Danmark (18) 500 496 498

Norge (20) 489 504 495

USA (21) 481 498 497

Sverige (28) 478 483 486

Grekland (31) 453 477 467

Mexiko (34) 413 424 415

(Shanghai-Kina) 613 570 580

Källa: