06 dec 2013 13:28

07 jan 2015 11:53

Ökad sjukfrånvaro på Skaraborgs sjukhus

Oroande siffror i medarbetarenkät

Sjukfrånvaron ökar och många medarbetare på Skaraborgs sjukhus känner sig slitna.
– Jag är inte förvånad, säger ordföranden Susanne Larsson (S).

Under torsdagens styrelsemöte fick ledamöterna information om medarbetarenkäten, som genomförts i hela regionen. Många känner sig slitna, många, inte minst psykologerna, menar att belastningen är hög och en tredjedel av personalen känner oro och uppgivenhet regelbundet och upplever att de är utslitna efter jobbet några gånger per månad.

Samtidigt ökar sjukfrånvaron på sjukhuset.

– Vi har haft och har en tuff arbetssituation. Jag är inte förvånad över siffrorna, säger Susanne Larsson och tillägger:

– Nu gäller det att göra åtgärdsplaner över det som inte är bra och bygga vidare på det som är bra.

Överskott ekonomiskt

Ekonomiskt ligger Skas på ett överskott med 30,5 miljoner per oktober. Hälften beror på vakansläget inom psykiatrin. Minskade kostnader för bemanningsläkare, inga extraordinära kostnader för vissa avancerade behandlingar samt höjda engångsersättningar bidrar också till att höja resultatet.

Susanne Larsson betonar att psykiatrin är ett bekymmer. Skas har bett övriga delar av regionen om hjälp.

– Patienterna får inte den vård de ska ha. Stoppet för bemanningsläkare är bra, men vi måste ha ett system då vi hjälper varandra på kort sikt.

Anställningsstoppet är släppt, bland annat så överanställs personal på akuten för att klara sommaren samt göra organisationen mindre känslig för den personalomsättning som ständigt pågår. Skas ska även återuppta introduktionsprogrammet för nyutbildade sjuksköterskor.

Under oktober fick 90 procent av patienterna sitt första besök inom de 90 dagar som vårdgarantin stipulerar. Siffran för behandlingarna var 93 procent. Båda noteringarna var förbättringar med fyra procentenheter. Skas klarade även målen för kömiljarden, där tidsgränsen är 60 dagar.

Under torsdagens styrelsemöte fick ledamöterna information om medarbetarenkäten, som genomförts i hela regionen. Många känner sig slitna, många, inte minst psykologerna, menar att belastningen är hög och en tredjedel av personalen känner oro och uppgivenhet regelbundet och upplever att de är utslitna efter jobbet några gånger per månad.

Samtidigt ökar sjukfrånvaron på sjukhuset.

– Vi har haft och har en tuff arbetssituation. Jag är inte förvånad över siffrorna, säger Susanne Larsson och tillägger:

– Nu gäller det att göra åtgärdsplaner över det som inte är bra och bygga vidare på det som är bra.

Överskott ekonomiskt

Ekonomiskt ligger Skas på ett överskott med 30,5 miljoner per oktober. Hälften beror på vakansläget inom psykiatrin. Minskade kostnader för bemanningsläkare, inga extraordinära kostnader för vissa avancerade behandlingar samt höjda engångsersättningar bidrar också till att höja resultatet.

Susanne Larsson betonar att psykiatrin är ett bekymmer. Skas har bett övriga delar av regionen om hjälp.

– Patienterna får inte den vård de ska ha. Stoppet för bemanningsläkare är bra, men vi måste ha ett system då vi hjälper varandra på kort sikt.

Anställningsstoppet är släppt, bland annat så överanställs personal på akuten för att klara sommaren samt göra organisationen mindre känslig för den personalomsättning som ständigt pågår. Skas ska även återuppta introduktionsprogrammet för nyutbildade sjuksköterskor.

Under oktober fick 90 procent av patienterna sitt första besök inom de 90 dagar som vårdgarantin stipulerar. Siffran för behandlingarna var 93 procent. Båda noteringarna var förbättringar med fyra procentenheter. Skas klarade även målen för kömiljarden, där tidsgränsen är 60 dagar.

  • Alf Ehn