06 dec 2013 09:00

07 jan 2015 12:07

Vårdkedja ska hjälpa smärtpatienter

SKARABORG: Nämnderna har godkänt ny process

Hälso- och sjukvårdsnämnderna har godkänt vårdkedjan för smärtpatienter.
– Jag är glad över att vi kan få en fungerande process, säger Lars-Erik Lindh (S), ordförande i östra nämnden.

För ett år sedan gjorde de två nämnderna i Skaraborg en upphandling för smärtbehandling. Den blev, efter flera olika turer, resultatlös och nu ska en vårdkedja, där primärvården och Skaraborgs sjukhus jobbar tillsammans, bildas.

Samverkan

Primärvården gör den första bedömningen, sedan kan patienten få behandling inom primärvården eller remitteras till Skaraborgs sjukhus för bedömning och kompletterande utredningar. Patienten kan även remitteras till Skas smärtenhet/smärtcentrum. I kedjan finns även arbetssättet multimodal rehabilitering i team, med olika kompetenser.

– Vården måste samlas runt patienten, ta ansvar för den och inte skylla på något eller någon. Samverkan är viktig, betonar Lars-Erik Lindh.

Kommer det att anställas någon smärtläkare på Skaraborgs sjukhus som kan ta sig an patientgruppen?

– Vi har inte gått in på detaljer, men utgår från att pengarna används till att skaffa den kompetens som behövs. Det måste dessutom vara en specialist som tar sig an patienterna.

Tror du att den aktuella patientgruppen blir nöjd med lösningen?

– Det här blir bra för de med kronisk smärta, och jag utgår professionen kommer att lösa problemen.

Primärvården och Skas ersätts med maximalt fem miljoner under 2014 för arbetet med vårdkedjan.

För ett år sedan gjorde de två nämnderna i Skaraborg en upphandling för smärtbehandling. Den blev, efter flera olika turer, resultatlös och nu ska en vårdkedja, där primärvården och Skaraborgs sjukhus jobbar tillsammans, bildas.

Samverkan

Primärvården gör den första bedömningen, sedan kan patienten få behandling inom primärvården eller remitteras till Skaraborgs sjukhus för bedömning och kompletterande utredningar. Patienten kan även remitteras till Skas smärtenhet/smärtcentrum. I kedjan finns även arbetssättet multimodal rehabilitering i team, med olika kompetenser.

– Vården måste samlas runt patienten, ta ansvar för den och inte skylla på något eller någon. Samverkan är viktig, betonar Lars-Erik Lindh.

Kommer det att anställas någon smärtläkare på Skaraborgs sjukhus som kan ta sig an patientgruppen?

– Vi har inte gått in på detaljer, men utgår från att pengarna används till att skaffa den kompetens som behövs. Det måste dessutom vara en specialist som tar sig an patienterna.

Tror du att den aktuella patientgruppen blir nöjd med lösningen?

– Det här blir bra för de med kronisk smärta, och jag utgår professionen kommer att lösa problemen.

Primärvården och Skas ersätts med maximalt fem miljoner under 2014 för arbetet med vårdkedjan.

  • Alf Ehn