03 dec 2013 06:00

23 jan 2015 14:28

Nygammalt i Mariaskolan

Mariestad kan åter bli hemort för folkhögskolekurser.
Redan i januari är det aktuellt med minst 15 utbildningsplatser med Vara folkhögskola som huvudman.

Det är precis två år sedan som Mariestads folkhögskola efter 18 års verksamhet tvingades kasta in handduken. Vara folkhögskola, som då hade varit huvudman sedan 2009, sa sig inte ha ekonomi att fortsätta. Beskedet innebar att samarbetspartners som Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet inte heller hade möjlighet att köpa utbildningsplatser. Ekonomiskt stöd från staten eller Västra Götalandsregionen gavs aldrig till Mariestads folkhögskola.

Styrelsen avgör

När kommunens politiska majoritet i oktober presenterade sitt budgetförslag talades det unisont om en nysatsning på folkhögskoleutbildning i Mariestad, med start hösten 2014.

– Förutsättningen är att vi har en allmän linje, sa Morgan Forsberg (KD) i MT den 8 oktober.

Och nu förvandlas alltså ord till handling sedan politikerna i MTG:s styrgrupp i veckan gett tummen upp.

– Både vi, Töreboda och Gullspång är överens om behovet av folkhögskoleutbildning i vårt område. Nu tar Mariestad första steget och köper 15 utbildningsplatser av Vara folkhögskola som blir huvudman. Vi ser att det finns ekonomi i den här satsningen, säger oppositionsrådet Marianne Kjellquist (S).

Det som återstår är att Vara folkhögskolas styrelse säger ja på sitt möte den 11 december.

– Som alltid är det en finansieringsfråga och det är viktigt att styrelsen får säga sitt i den frågan. Jag har goda förhoppningar om att det ska lösa sig, säger Anders Adler, förvaltningschef på folkhögskolekansliet i Västra Götalandsregionen.

”Inget ovanligt”

Går planerna igenom förläggs utbildningen till Mariaskolan. I första skedet handlar det alltså om 15 platser på allmän linje. Kursen sträcker sig över två terminer (38 veckor) och vänder sig till den som vill läsa in alternativt komplettera grundskole- och gymnasiebetyg för behörighet till fortsatta studier. Planerad kursstart är redan i januari 2014.

– Snabba ryck är inget ovanligt när det gäller folkhögskoleutbildningar. När arbetsmarknaden ser ut som den gör är det viktigt med flexibilitet, säger Annika Jansson, rektor på Vara folkhögskola.

– Med utbildningsplatser i Mariestad behöver vi anställa minst en lärare, i övrigt kan vi plocka kompetens i Vara.

Utöver nämnda linje kan även så kallade SMF-kurser förläggas till Mariestad. SMF står för studiemotiverande folkhögskolekurser, backas upp av arbetsförmedlingen och riktar sig till personer som är arbetssökande och saknar fullständiga betyg från grund- eller gymnasieskolan.

– Under tre månader får eleven möjlighet att prova på olika ämnen och lägga upp en plan inför framtiden. Beslut om SMF-kurser i Mariestad fattas också av styrelsen i nästa vecka, säger Annika Jansson.

Det är precis två år sedan som Mariestads folkhögskola efter 18 års verksamhet tvingades kasta in handduken. Vara folkhögskola, som då hade varit huvudman sedan 2009, sa sig inte ha ekonomi att fortsätta. Beskedet innebar att samarbetspartners som Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet inte heller hade möjlighet att köpa utbildningsplatser. Ekonomiskt stöd från staten eller Västra Götalandsregionen gavs aldrig till Mariestads folkhögskola.

Styrelsen avgör

När kommunens politiska majoritet i oktober presenterade sitt budgetförslag talades det unisont om en nysatsning på folkhögskoleutbildning i Mariestad, med start hösten 2014.

– Förutsättningen är att vi har en allmän linje, sa Morgan Forsberg (KD) i MT den 8 oktober.

Och nu förvandlas alltså ord till handling sedan politikerna i MTG:s styrgrupp i veckan gett tummen upp.

– Både vi, Töreboda och Gullspång är överens om behovet av folkhögskoleutbildning i vårt område. Nu tar Mariestad första steget och köper 15 utbildningsplatser av Vara folkhögskola som blir huvudman. Vi ser att det finns ekonomi i den här satsningen, säger oppositionsrådet Marianne Kjellquist (S).

Det som återstår är att Vara folkhögskolas styrelse säger ja på sitt möte den 11 december.

– Som alltid är det en finansieringsfråga och det är viktigt att styrelsen får säga sitt i den frågan. Jag har goda förhoppningar om att det ska lösa sig, säger Anders Adler, förvaltningschef på folkhögskolekansliet i Västra Götalandsregionen.

”Inget ovanligt”

Går planerna igenom förläggs utbildningen till Mariaskolan. I första skedet handlar det alltså om 15 platser på allmän linje. Kursen sträcker sig över två terminer (38 veckor) och vänder sig till den som vill läsa in alternativt komplettera grundskole- och gymnasiebetyg för behörighet till fortsatta studier. Planerad kursstart är redan i januari 2014.

– Snabba ryck är inget ovanligt när det gäller folkhögskoleutbildningar. När arbetsmarknaden ser ut som den gör är det viktigt med flexibilitet, säger Annika Jansson, rektor på Vara folkhögskola.

– Med utbildningsplatser i Mariestad behöver vi anställa minst en lärare, i övrigt kan vi plocka kompetens i Vara.

Utöver nämnda linje kan även så kallade SMF-kurser förläggas till Mariestad. SMF står för studiemotiverande folkhögskolekurser, backas upp av arbetsförmedlingen och riktar sig till personer som är arbetssökande och saknar fullständiga betyg från grund- eller gymnasieskolan.

– Under tre månader får eleven möjlighet att prova på olika ämnen och lägga upp en plan inför framtiden. Beslut om SMF-kurser i Mariestad fattas också av styrelsen i nästa vecka, säger Annika Jansson.

  • Tomas Höglund