02 dec 2013 17:45

07 jan 2015 12:07

Ingen kritik mot Skas

Ivo, inspektionen för vård och omsorg, riktar ingen kritik mot Skaraborgs sjukhus för användandet av tekniska assistenter vid ambulansverksamheten i somras. Skas anmäldes nyligen av regionpolitikern Dan Hovskär (KD), Falköping.

– Ivo har inget att invända mot vårt arbetssätt och det var väntat. Vi kommer som tidigare planerat gå vidare och använda oss av tekniska assistenter även 2014, säger Elisabeth Hellström, verksamhetschef för ambulansen vid Skaraborgs sjukhus, i ett pressmeddelande.

Hon fortsätter:

– Det är även intressant att flera landsting hört av sig till oss för att få veta mer om vårt arbetssätt.

Ivo, inspektionen för vård och omsorg, riktar ingen kritik mot Skaraborgs sjukhus för användandet av tekniska assistenter vid ambulansverksamheten i somras. Skas anmäldes nyligen av regionpolitikern Dan Hovskär (KD), Falköping.

– Ivo har inget att invända mot vårt arbetssätt och det var väntat. Vi kommer som tidigare planerat gå vidare och använda oss av tekniska assistenter även 2014, säger Elisabeth Hellström, verksamhetschef för ambulansen vid Skaraborgs sjukhus, i ett pressmeddelande.

Hon fortsätter:

– Det är även intressant att flera landsting hört av sig till oss för att få veta mer om vårt arbetssätt.