30 nov 2013 19:19

23 jan 2015 14:28

Trotjänare avtackade i kyrkan

Vid en stämningsfull adventsgudstjänst i Ullervads kyrka avtackades i går två trotjänare som jobbat i pastoratet 14 respektive nio år. En ny medarbetare hälsades också välkommen av församlingen.

Bakom det höjda korset tågade NU-kören och Ullervads kyrkokör samt musiker in i kyrkan och intog sina platser längs fram.

Under ledning av Agneta Ström och Kristina Gustavsson, som båda frekvent växlade mellan klaviatur och partitur, framfördes körsång i ett spann från dåtida Händel till nutida Moraeus.

Övriga musicerande var Lena Davidsson, Marijke Talsma, Peter Ström och Åsa Wallengren.

Komminister Gun Biström, som arbetat nio år i pastoratet, ska gå i pension och det föll sig förstås naturligt att hon denna gudstjänst var den som predikade i första hand. Hon passade också på att tacka alla som jobbar praktiskt inom kyrkan.

Den administrativa assistenten Ingegerd Hagen slutar även hon sin anställning; hon har jobbat på församlingsexpeditionen i 14 år.

Hyllade hängivenhet

Kyrkoherde Jan Wahn avtackade dem båda och hyllade deras hängivenhet. Han överräckte en tavla till Gun och ett smycke till Ingegerd.

Därefter hälsades den nya komministern Ellinor Carlberg Mehren välkommen.

Adventsmåltid

Adventsgudstjänstens kollekt gick till Svenska kyrkans unga inom Skara stift.

Många församlingsbor gick efter gudstjänsten ned till en adventsmåltid i Marci hus.

Bakom det höjda korset tågade NU-kören och Ullervads kyrkokör samt musiker in i kyrkan och intog sina platser längs fram.

Under ledning av Agneta Ström och Kristina Gustavsson, som båda frekvent växlade mellan klaviatur och partitur, framfördes körsång i ett spann från dåtida Händel till nutida Moraeus.

Övriga musicerande var Lena Davidsson, Marijke Talsma, Peter Ström och Åsa Wallengren.

Komminister Gun Biström, som arbetat nio år i pastoratet, ska gå i pension och det föll sig förstås naturligt att hon denna gudstjänst var den som predikade i första hand. Hon passade också på att tacka alla som jobbar praktiskt inom kyrkan.

Den administrativa assistenten Ingegerd Hagen slutar även hon sin anställning; hon har jobbat på församlingsexpeditionen i 14 år.

Hyllade hängivenhet

Kyrkoherde Jan Wahn avtackade dem båda och hyllade deras hängivenhet. Han överräckte en tavla till Gun och ett smycke till Ingegerd.

Därefter hälsades den nya komministern Ellinor Carlberg Mehren välkommen.

Adventsmåltid

Adventsgudstjänstens kollekt gick till Svenska kyrkans unga inom Skara stift.

Många församlingsbor gick efter gudstjänsten ned till en adventsmåltid i Marci hus.

  • C. Lundh