29 nov 2013 10:43

07 jan 2015 12:06

Johannesbergsanstalt får JO-kritik

MARIESTAD

Justitieombudsmannen (JO) riktar kritik mot fängelset på Johannesbergsområdet i Mariestad.

Kritiken handlar om att handläggningen av ett besökstillstånd tog alldeles för lång tid.

På fängelset sitter dömda män som misshandlat kvinnor, framför allt i nära relationer.

En fånge lämnade in en ansökan om besökstillstånd avseende en kvinna som var anställd i ett av hans företag. Ansökan inkom den 24 februari och tillstånd beviljades först den 7 april.

Fången lämnade vissa vilseledande uppgifter om sin relation till kvinnan, eftersom han trodde det skulle skynda på handläggningstiden.

Trots dessa vilseledande uppgifter i ansökan, erkänner Kriminalvården att sex veckors handläggningstid var för lång.

”Anstalten Johannesberg kan inte undgå kritik för detta” skriver JO.

Justitieombudsmannen (JO) riktar kritik mot fängelset på Johannesbergsområdet i Mariestad.

Kritiken handlar om att handläggningen av ett besökstillstånd tog alldeles för lång tid.

På fängelset sitter dömda män som misshandlat kvinnor, framför allt i nära relationer.

En fånge lämnade in en ansökan om besökstillstånd avseende en kvinna som var anställd i ett av hans företag. Ansökan inkom den 24 februari och tillstånd beviljades först den 7 april.

Fången lämnade vissa vilseledande uppgifter om sin relation till kvinnan, eftersom han trodde det skulle skynda på handläggningstiden.

Trots dessa vilseledande uppgifter i ansökan, erkänner Kriminalvården att sex veckors handläggningstid var för lång.

”Anstalten Johannesberg kan inte undgå kritik för detta” skriver JO.