28 nov 2013 18:36

07 jan 2015 11:53

Applåderade politikernas beslut

Ett 30-tal åhörare applåderade när kommunstyrelsen tillstyrkte medborgarförslaget att ingå i ett finskt förvaltningsområde.
– Det är ett erkännande, säger Birgit Selmosson, ordförande i finska föreningen i Mariestad.

Kommunstyrelsens sammanträde i Vänersalen i stadshuset blev ovanligt välbesökt. Anledningen var ett återremitterat ärende från fullmäktige: Birgit Selmossons medborgarförslag om att Mariestads kommun ska ingå i ett finskt förvaltningsområde.

– Våra barn och barnbarn ska kunna känna sig stolta över sin identitet. Våra åldringar ska kunna få omsorg på sitt modersmål. Därför är det här viktigt, tycker Selmosson.

Stängde mötet

Efter en tidig ajournering bestämde ks-ordföranden Johan Abrahamsson (M), efter yrkanden från Per Rosengren (V) och oppositionsråd Marianne Kjellquist (S), att den politiska diskussionen skulle hållas bakom stängda dörrar.

– Tjänstemännen har fått utstå en enorm kritik. Det har gjort ett jobb utifrån sin profession. Då tycker vi att de ska kunna framföra sina slutsatser utan att få utstå glåpord, säger Abrahamsson.

Något som upprörde de åhörare som tagit sig till stadshuset för att få höra makthavarnas resonemang.

– Konstigt. Förstår de inte att vi får reda på beslutet ändå. Det här är ett sätt att omyndighetsförklara oss, vi har varit här tidigare och skött oss, säger Sirkka Taiminen besviket.

Kari Tolonen är inne på samma spår:

– Vi vill ju höra diskussionerna. Vilka tycker vad och varför. Nej, det här är fegt, en skam.

Tveksamma

Desto muntrare blev det när kommunstyrelsen med en klar majoritet tillstyrkte medborgarförslaget och beslutet möttes av rejäla applåder.

Per Rosengren (V) och Jan Hallström (FP) yrkade på avslag för förslaget med liknande motiveringar.

– Givetvis ska kommunen erbjuda omsorg på respektive personers modersmål. Vi anser att det görs i dag, och att det i första hand ska fortsätta att göras genom en satsning på grundskyddet, säger Hallström och fortsätter:

– Det finns flera exempel på att ett finskt förvaltningsområde i mindre kommuner kan bli kostsamt. Vi är också väldigt tveksamma till att ge människor olika rättigheter beroende på etnisk bakgrund.

Frågan avgörs nu i kommunfullmäktige. Allt annat än att ja även där vore en överraskning.

Hyllade projekt

MT skrev nyligen om barn- och utbildningsnämnden samt socialnämndens gemensamma planer på ett socialt pilotprojekt där fem utvalda familjer får experthjälp med fokus på att förhindra skolavhopp.

Politikerna i kommunstyrelsen hyllade unisont projektet. Allra längst gick vice ordföranden Christer Dalvik (Map).

– Två gånger i mitt liv har det sagt klick på allvar. Första gången var när jag träffade min hustru, det näst bästa är det här projektet.

Kommunstyrelsens sammanträde i Vänersalen i stadshuset blev ovanligt välbesökt. Anledningen var ett återremitterat ärende från fullmäktige: Birgit Selmossons medborgarförslag om att Mariestads kommun ska ingå i ett finskt förvaltningsområde.

– Våra barn och barnbarn ska kunna känna sig stolta över sin identitet. Våra åldringar ska kunna få omsorg på sitt modersmål. Därför är det här viktigt, tycker Selmosson.

Stängde mötet

Efter en tidig ajournering bestämde ks-ordföranden Johan Abrahamsson (M), efter yrkanden från Per Rosengren (V) och oppositionsråd Marianne Kjellquist (S), att den politiska diskussionen skulle hållas bakom stängda dörrar.

– Tjänstemännen har fått utstå en enorm kritik. Det har gjort ett jobb utifrån sin profession. Då tycker vi att de ska kunna framföra sina slutsatser utan att få utstå glåpord, säger Abrahamsson.

Något som upprörde de åhörare som tagit sig till stadshuset för att få höra makthavarnas resonemang.

– Konstigt. Förstår de inte att vi får reda på beslutet ändå. Det här är ett sätt att omyndighetsförklara oss, vi har varit här tidigare och skött oss, säger Sirkka Taiminen besviket.

Kari Tolonen är inne på samma spår:

– Vi vill ju höra diskussionerna. Vilka tycker vad och varför. Nej, det här är fegt, en skam.

Tveksamma

Desto muntrare blev det när kommunstyrelsen med en klar majoritet tillstyrkte medborgarförslaget och beslutet möttes av rejäla applåder.

Per Rosengren (V) och Jan Hallström (FP) yrkade på avslag för förslaget med liknande motiveringar.

– Givetvis ska kommunen erbjuda omsorg på respektive personers modersmål. Vi anser att det görs i dag, och att det i första hand ska fortsätta att göras genom en satsning på grundskyddet, säger Hallström och fortsätter:

– Det finns flera exempel på att ett finskt förvaltningsområde i mindre kommuner kan bli kostsamt. Vi är också väldigt tveksamma till att ge människor olika rättigheter beroende på etnisk bakgrund.

Frågan avgörs nu i kommunfullmäktige. Allt annat än att ja även där vore en överraskning.

Hyllade projekt

MT skrev nyligen om barn- och utbildningsnämnden samt socialnämndens gemensamma planer på ett socialt pilotprojekt där fem utvalda familjer får experthjälp med fokus på att förhindra skolavhopp.

Politikerna i kommunstyrelsen hyllade unisont projektet. Allra längst gick vice ordföranden Christer Dalvik (Map).

– Två gånger i mitt liv har det sagt klick på allvar. Första gången var när jag träffade min hustru, det näst bästa är det här projektet.

  • Niklas Lindström