28 nov 2013 13:08

07 jan 2015 12:06

Ragnar Utne får bot på 50 000 kronor

Skaraborgs tingsrätt har beslutat att Ragnar Utne, storbonden som är verksam vid Stora EK, ska betala en företagsbot på 50 000 kronor för otillåten miljöverksamhet.

Utne hade i januari-mars 2011 – utan dispens och tillstånd – lagt upp vallar på en kilometerlång sträcka längs Tidan och på 340 meter ut med Kräftån.

Vallarna, som enligt stämningsansökan var cirka en meter höga och sex till tio meter breda, hade lagts upp i syfte att skydda åkermarker mot inträngning av vatten från Tidan.

Åtalad

Kammaråklagare Jörgen P Lindberg, vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Göteborg, har åtalat Utne för otillåten miljöverksamhet vid Stora Ek och Boterstena.

Ragnar Utne bestrider yrkandet och att han gjort sig skyldig till otillåten miljöverksamhet. Han har hävdat att åtgärderna inte är tillståndspliktiga och att han i alla fall ansökt om tillstånd i efterhand.

Utne hävdar också att han inte har handlat uppsåtligen, men ändå gått med på en företagsbot på 30 000 kronor om han döms för brottet.

Företagsbot

Åklagarens påföljdsförslag har hela tiden varit att Utne skulle betala en företagsbot med 100 000 kronor.

Förhandlingen i Skaraborgs tingsrätt genomfördes för en vecka sedan och under torsdagen meddelades en dom i ärendet.

Tingsrätten, som anser att åklagaren inte lyckats bevisa hela åtalet, har beslutat att Ragnar Utne får böta 50 000 kronor. Tingsrättens uppfattning är att det inte råder något tvivel om att Ragnar Utne handlat uppsåtligen, men anser också att kostnaden för försvaret (20 283 kronor) ska stanna på staten.

Ett eventuellt överklagande till Göta hovrätt ska lämnas in senast den 19 december.

Utne hade i januari-mars 2011 – utan dispens och tillstånd – lagt upp vallar på en kilometerlång sträcka längs Tidan och på 340 meter ut med Kräftån.

Vallarna, som enligt stämningsansökan var cirka en meter höga och sex till tio meter breda, hade lagts upp i syfte att skydda åkermarker mot inträngning av vatten från Tidan.

Åtalad

Kammaråklagare Jörgen P Lindberg, vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Göteborg, har åtalat Utne för otillåten miljöverksamhet vid Stora Ek och Boterstena.

Ragnar Utne bestrider yrkandet och att han gjort sig skyldig till otillåten miljöverksamhet. Han har hävdat att åtgärderna inte är tillståndspliktiga och att han i alla fall ansökt om tillstånd i efterhand.

Utne hävdar också att han inte har handlat uppsåtligen, men ändå gått med på en företagsbot på 30 000 kronor om han döms för brottet.

Företagsbot

Åklagarens påföljdsförslag har hela tiden varit att Utne skulle betala en företagsbot med 100 000 kronor.

Förhandlingen i Skaraborgs tingsrätt genomfördes för en vecka sedan och under torsdagen meddelades en dom i ärendet.

Tingsrätten, som anser att åklagaren inte lyckats bevisa hela åtalet, har beslutat att Ragnar Utne får böta 50 000 kronor. Tingsrättens uppfattning är att det inte råder något tvivel om att Ragnar Utne handlat uppsåtligen, men anser också att kostnaden för försvaret (20 283 kronor) ska stanna på staten.

Ett eventuellt överklagande till Göta hovrätt ska lämnas in senast den 19 december.

  • Per Warvlin