27 nov 2013 06:00

23 jan 2015 14:27

Biprodukt ska ge ökad inkomst

Mariestads biodlarförening har fått 145 000 kronor i bidrag för att bygga ut vid föreningslokalen på Västeräng. Målet är att tillvarata och förädla bipollen, så kallat bibröd.

Det är Leader Norra Skaraborg som beviljat pengarna som består av 40 procent EU-bidrag, 30 procent statsbidrag och 30 procent kommunalt bidrag. 100 000 kronor ska gå till en ny 40 kvadratmeter stor sidobyggnad och resterande del ska användas till marknadsföring av bibröd och information till biodlare.

Biodlarföreningen är en minst sagt anrik församling – den startades redan 1897. I dag är man 120 medlemmar och inkluderar även biodlare från Hova/Älgarås, Lyrestad och Töreboda/Moholm.

– Vi har letat efter någonting som skulle kunna öka biodlarnas inkomster och så fann vi den här idén i Baltikum, berättar ordföranden Lars Nolberger.

Mat till ynglen

I korthet är bibröd pollen som finns i vaxkakan och som är behandlat av bina för att bli foder till ynglen (larverna) nästkommande vår.

– Man skär ut kakan ur ramen, fryser den och sedan använder man en speciell maskin som slår sönder kakan. Maskinen kan liknas vid en gammal sädesharpa, fast vi nu utvinner bibröd ur vaxkakorna.

– Mig veterligen är den här maskinen vi köpt i Litauen den enda i Skandinavien, säger Lars Nolberger.

Bygger själva

Eftersom det ryker och far omkring så mycket partiklar från avskiljaren behövs helt enkelt en särskild byggnad. Den ska stå färdig nästa år är det tänkt. Nu söks bygglov och Nolberger förklarar att det finns kompetens inom föreningen att utföra själva byggjobbet.

– I Baltikum och i andra östländer säljs bibröd som kosttillskott och en del betraktar det som rena medicinen. Det ska bland annat vara bra för prostatabesvär.

Slängt hjärtmedicinerna

Lars Nolberger tror såpass på produkten att han för ett bra tag sedan slängde sina sedvanliga receptbelagda hjärtmediciner till förmån för bibröd.

– En odlare kan utvinna ett kilo bibröd per bisamhälle och få en säljbar produkt som annars skulle gått till spillo vid nedsmältningen av vaxramarna.

Enligt ett informationsmaterial/reklamblad för bibröd står det att produkten innehåller 240 biologiska substanser, bland annat 28 viktiga aminosyror – inkluderat de nio som människan inte kan producera själv.

Sälja på marknader

Det framgår också att bibröd skulle förbättra immunförsvar, seende, minnet och koncentrationsförmågan.

Huruvida bibröd blir någon försäljningsframgång i Sverige återstår att se, hur som helst ska föreningens medlemmar sälja produkten på marknader och liknande. Samt informera andra föreningar i regionen om denna biprodukt som honungsframställningen ger.

Det är Leader Norra Skaraborg som beviljat pengarna som består av 40 procent EU-bidrag, 30 procent statsbidrag och 30 procent kommunalt bidrag. 100 000 kronor ska gå till en ny 40 kvadratmeter stor sidobyggnad och resterande del ska användas till marknadsföring av bibröd och information till biodlare.

Biodlarföreningen är en minst sagt anrik församling – den startades redan 1897. I dag är man 120 medlemmar och inkluderar även biodlare från Hova/Älgarås, Lyrestad och Töreboda/Moholm.

– Vi har letat efter någonting som skulle kunna öka biodlarnas inkomster och så fann vi den här idén i Baltikum, berättar ordföranden Lars Nolberger.

Mat till ynglen

I korthet är bibröd pollen som finns i vaxkakan och som är behandlat av bina för att bli foder till ynglen (larverna) nästkommande vår.

– Man skär ut kakan ur ramen, fryser den och sedan använder man en speciell maskin som slår sönder kakan. Maskinen kan liknas vid en gammal sädesharpa, fast vi nu utvinner bibröd ur vaxkakorna.

– Mig veterligen är den här maskinen vi köpt i Litauen den enda i Skandinavien, säger Lars Nolberger.

Bygger själva

Eftersom det ryker och far omkring så mycket partiklar från avskiljaren behövs helt enkelt en särskild byggnad. Den ska stå färdig nästa år är det tänkt. Nu söks bygglov och Nolberger förklarar att det finns kompetens inom föreningen att utföra själva byggjobbet.

– I Baltikum och i andra östländer säljs bibröd som kosttillskott och en del betraktar det som rena medicinen. Det ska bland annat vara bra för prostatabesvär.

Slängt hjärtmedicinerna

Lars Nolberger tror såpass på produkten att han för ett bra tag sedan slängde sina sedvanliga receptbelagda hjärtmediciner till förmån för bibröd.

– En odlare kan utvinna ett kilo bibröd per bisamhälle och få en säljbar produkt som annars skulle gått till spillo vid nedsmältningen av vaxramarna.

Enligt ett informationsmaterial/reklamblad för bibröd står det att produkten innehåller 240 biologiska substanser, bland annat 28 viktiga aminosyror – inkluderat de nio som människan inte kan producera själv.

Sälja på marknader

Det framgår också att bibröd skulle förbättra immunförsvar, seende, minnet och koncentrationsförmågan.

Huruvida bibröd blir någon försäljningsframgång i Sverige återstår att se, hur som helst ska föreningens medlemmar sälja produkten på marknader och liknande. Samt informera andra föreningar i regionen om denna biprodukt som honungsframställningen ger.

  • C. Lundh