27 nov 2013 20:06

07 jan 2015 11:53

Ger inte upp anrik hall

Länsstyrelsen har återigen tänt ett ljus för rivningshotade Vänershofshallen.
– Jag tror nog att vi ska kunna övertyga politikerna, säger Mariestadsbon Björn Tropp.

Efter att ha träffat chefstjänstemännen på miljö- och bygg samt tekniska förvaltningen är länsstyrelsen nu beredd att betala halva kostnaden för en oberoende utredning av Vänershofshallens skick.

Det handlar om att övertyga ledningen att hallen är en resurs, inte en kostnad.

– Och så har vi det kulturhistoriska värdet som får ses som ytterligare ett plus. Hallen berättar en historia, säger Mats Herklint, antikvarie på länsstyrelsens kulturmiljöenhet, som diskuterar möjligheten att kulturminnesförklara hallen.

Ville inte argumentera

Fastighetschef Bo Theorén konstaterar att Vänershofshallen har ett stort renoveringsbehov.

– Men den diskussionen är egentligen helt ointressant. Det togs ett politiskt beslut om att riva Vänershofshallen när man byggde kombihallarna på Vadsbo.

På tisdagskvällen arrangerade Björn Tropp ett informationsmöte med ett 30-tal deltagare i Mariestad BK:s klubbstuga för att diskutera Vänershofshallens framtid.

Men ingen av de som eventuellt kan ändra hallens öde fanns på plats.

– Tanken vara att prata om hur vi kan rädda hallen, inte argumentera. Politikerna har ändå inga argument. I stället går de emot nästan alla tjänstemän i stadshuset.

– Jag tror nog att vi med hjälp av opinionen kan vända detta, säger Tropp.

Politikerna verkar dock inte ha svängt i frågan.

Oppositionsråd Marianne Kjellquist (S):

– Det här har dragits i långbänk tillräckligt länge. Vi går på de beslut som finns.

Kommunstyrelsens förste vice ordförande Christer Dalvik (Map):

– Vill länsstyrelsen investera får de väl göra det.

Kommunalråd Johan Abrahamsson (M):

– Det handlar om prioriteringar och vi tog ett beslut med en stark idrottsrörelse bakom oss. Hallen skulle renoverats för 25 år sedan.

Efter att ha träffat chefstjänstemännen på miljö- och bygg samt tekniska förvaltningen är länsstyrelsen nu beredd att betala halva kostnaden för en oberoende utredning av Vänershofshallens skick.

Det handlar om att övertyga ledningen att hallen är en resurs, inte en kostnad.

– Och så har vi det kulturhistoriska värdet som får ses som ytterligare ett plus. Hallen berättar en historia, säger Mats Herklint, antikvarie på länsstyrelsens kulturmiljöenhet, som diskuterar möjligheten att kulturminnesförklara hallen.

Ville inte argumentera

Fastighetschef Bo Theorén konstaterar att Vänershofshallen har ett stort renoveringsbehov.

– Men den diskussionen är egentligen helt ointressant. Det togs ett politiskt beslut om att riva Vänershofshallen när man byggde kombihallarna på Vadsbo.

På tisdagskvällen arrangerade Björn Tropp ett informationsmöte med ett 30-tal deltagare i Mariestad BK:s klubbstuga för att diskutera Vänershofshallens framtid.

Men ingen av de som eventuellt kan ändra hallens öde fanns på plats.

– Tanken vara att prata om hur vi kan rädda hallen, inte argumentera. Politikerna har ändå inga argument. I stället går de emot nästan alla tjänstemän i stadshuset.

– Jag tror nog att vi med hjälp av opinionen kan vända detta, säger Tropp.

Politikerna verkar dock inte ha svängt i frågan.

Oppositionsråd Marianne Kjellquist (S):

– Det här har dragits i långbänk tillräckligt länge. Vi går på de beslut som finns.

Kommunstyrelsens förste vice ordförande Christer Dalvik (Map):

– Vill länsstyrelsen investera får de väl göra det.

Kommunalråd Johan Abrahamsson (M):

– Det handlar om prioriteringar och vi tog ett beslut med en stark idrottsrörelse bakom oss. Hallen skulle renoverats för 25 år sedan.

  • Niklas Lindström