27 nov 2013 11:16

07 jan 2015 11:53

DO granskar regionens arbete

Arbetet med jämställda löner kartläggs

Diskrimineringsombudsmannen (DO) kommer att granska Västra Götalandsregionens arbete för jämställda löner.

Regeringen har gett DO i uppdrag att kontrollera hur 20 landsting och 25 landstingsägda bolag arbetar med jämställda löner. 1 mars 2015 ska DO rapportera till regeringen. Enligt lagen ska arbetsgivare med 25 eller fler anställda vart tredje år upprätta en skriftlig handlingsplan för jämställda löner.

Totalt ska 45 arbetsgivare med totalt 200 000 anställda granskas, bland dem återfinns Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Göteborgsoperan och Göteborgs symfoniorkester.

Beslut

Arbetsgivarnas svar ska vara hos DO senast 15 januari 2014 och sedan kommer ett beslut om varje arbetsgivare deras arbete med jämställda löner lever upp till diskrimineringslagens krav.

DO har tidigare granskat landstingens jämställdhetsplaner, men inte deras lönekartläggning och analys för jämställda löner.

Inom landstingen finns de största löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Enligt DO får en kvinna i genomsnitt 75 procent av en mans lön.

– Det finns en illusion om att lönegapet mellan kvinnor och män minskar på alla områden. Nu hoppas vi kunan sätta fokus på de löneskillnader som fortfarande råder inom högkvalificerade yrken som exempelvis läkaryrket, säger Peter Tai Christensen, chef vid DO:s granskningsverksamhet, i ett pressmeddelande.

Regeringen har gett DO i uppdrag att kontrollera hur 20 landsting och 25 landstingsägda bolag arbetar med jämställda löner. 1 mars 2015 ska DO rapportera till regeringen. Enligt lagen ska arbetsgivare med 25 eller fler anställda vart tredje år upprätta en skriftlig handlingsplan för jämställda löner.

Totalt ska 45 arbetsgivare med totalt 200 000 anställda granskas, bland dem återfinns Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Göteborgsoperan och Göteborgs symfoniorkester.

Beslut

Arbetsgivarnas svar ska vara hos DO senast 15 januari 2014 och sedan kommer ett beslut om varje arbetsgivare deras arbete med jämställda löner lever upp till diskrimineringslagens krav.

DO har tidigare granskat landstingens jämställdhetsplaner, men inte deras lönekartläggning och analys för jämställda löner.

Inom landstingen finns de största löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Enligt DO får en kvinna i genomsnitt 75 procent av en mans lön.

– Det finns en illusion om att lönegapet mellan kvinnor och män minskar på alla områden. Nu hoppas vi kunan sätta fokus på de löneskillnader som fortfarande råder inom högkvalificerade yrken som exempelvis läkaryrket, säger Peter Tai Christensen, chef vid DO:s granskningsverksamhet, i ett pressmeddelande.

  • Alf Ehn