26 nov 2013 17:26

07 jan 2015 12:06

Nya turer i segsliten detaljplansfråga

Detaljplanen för Sundet 5:1 på Torsö har blivit en följetong.
Efter ett nytt överklagande från Mariestads kommun ligger nu ärendet hos förvaltningsrätten i Jönköping.

I maj i år antog kommunfullmäktige detaljplanen för Sundet 5:1 vid Östersundet. Planområdet ingår som en del i kommunens LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen).

Godkännandet av detaljplanen, som avsåg en avstyckning av 22 tomter, gick stick i stäv med länsstyrelsens rekommendation att området inte ska planläggas för bostäder. Den 17 september blev länsstyrelsens inställning än tydligare då fullmäktiges beslut om detaljplan upphävdes.

– Vi har varit tydliga från första början om att planen inte kommer att godkännas, sa Mehdi Vaziri, arkitekt på länsstyrelsens samhällsbyggnadsenhet till MT i samband med beslutet.

Den 26 september beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att överklaga länsstyrelsens beslut, vilket redovisades i fullmäktige fyra dagar senare.

– Ksau saknar delegation att överklaga i denna typ av ärende, fastslog Mariestadsbon Per Rosengren i MT den 12 november sedan han överklagat arbetsutskottets beslut till förvaltningsrätten.

Kommunen har nu drivit ärendet vidare med en skrivelse där man yrkar att rätten avslår Rosengrens yrkande. ”Mot den redovisade bakgrunden saknas skäl för att upphäva det överklagade beslutet. Situationen är under alla förhållanden sådan att arbetsutskottets beslut saknat betydelse för utgången av ärendet”, anger kommunen i sin framställan.

I maj i år antog kommunfullmäktige detaljplanen för Sundet 5:1 vid Östersundet. Planområdet ingår som en del i kommunens LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen).

Godkännandet av detaljplanen, som avsåg en avstyckning av 22 tomter, gick stick i stäv med länsstyrelsens rekommendation att området inte ska planläggas för bostäder. Den 17 september blev länsstyrelsens inställning än tydligare då fullmäktiges beslut om detaljplan upphävdes.

– Vi har varit tydliga från första början om att planen inte kommer att godkännas, sa Mehdi Vaziri, arkitekt på länsstyrelsens samhällsbyggnadsenhet till MT i samband med beslutet.

Den 26 september beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att överklaga länsstyrelsens beslut, vilket redovisades i fullmäktige fyra dagar senare.

– Ksau saknar delegation att överklaga i denna typ av ärende, fastslog Mariestadsbon Per Rosengren i MT den 12 november sedan han överklagat arbetsutskottets beslut till förvaltningsrätten.

Kommunen har nu drivit ärendet vidare med en skrivelse där man yrkar att rätten avslår Rosengrens yrkande. ”Mot den redovisade bakgrunden saknas skäl för att upphäva det överklagade beslutet. Situationen är under alla förhållanden sådan att arbetsutskottets beslut saknat betydelse för utgången av ärendet”, anger kommunen i sin framställan.

  • Tomas Höglund