25 nov 2013 21:13

23 jan 2015 14:27

Fullmäktige blev en snabb affär

En tunn ärendelista gjorde att kommunfullmäktige var snabbt avklarat.
Även om frågorna kring deponifond och resultatutjämningsreserv inte gav några solklara svar.

Efter många laddade debatter under hösten och ett rejält budgetbråk får gårdagskvällen ses som en ganska avslagen historia. När det väl hettade till var det inte helt otippat Vänsterpartiets Per Rosengren som attackerade majoriteten:

– Vi kan acceptera en avveckling av deponifonden under förutsättning att vi först utreder och sedan tar beslut. Men det har blivit allt vanligare i den här kommunen att man gör tvärtom.

Blev votering

Deponifonden för Bångahagen har i dag en ingående balans på 8,2 miljoner kronor. Fonden finns för att kommunen ska kunna garantera sluttäckning av deponin, en säkerhet som regleras i Miljöbalken.

Mariestads kommun måste kunna presentera en likvärdig säkerhet till Länstyrelsen som är tillsynsmyndighet.

Efter en votering som slutade 23-23, med tre icke-närvarande ledamöter, föll avgörandet på ordföranden Jan Wahns (C) utslagsröst och fullmäktige beslutade att avveckla fonden. Socialdemokraterna yrkade på återremiss genom oppositionsråd Marianne Kjellquist (S).

Slippa besparingar

Genom att föra över 14,1 miljoner kronor från 2012 års resultat till en resultatutjämningsreserverv 2013 ska kommunen slippa svångrem under lågkonjunktur. Något som blivit möjlighet i och med en lagändring i kommunallagen (Rur) den 1 januari 2013.

– Syftet med detta är att jämna ut balansen så att vi slipper ta till sparåtgärder i lågkonjunktur. I det här fallet litar jag mer på Sveriges kommuner och landsting (SKL) än dig, sa Johan Abrahamsson (M) i en passning till Per Rosengren.

Per Rosengren och kommunalrådet turades sedan om att inta talarpodiet.

– Du ger fortfarande inget svar på frågorna. Det här ger inga utjämnade intäkter över tid, ifall vi hamnar i en konjunkturnedgång måste vi oavsett ta till sparåtgärder, sa Rosengren och kritiserade övriga i oppositionen för att acceptera majoritetens beslut utan någon motvering.

Efter många laddade debatter under hösten och ett rejält budgetbråk får gårdagskvällen ses som en ganska avslagen historia. När det väl hettade till var det inte helt otippat Vänsterpartiets Per Rosengren som attackerade majoriteten:

– Vi kan acceptera en avveckling av deponifonden under förutsättning att vi först utreder och sedan tar beslut. Men det har blivit allt vanligare i den här kommunen att man gör tvärtom.

Blev votering

Deponifonden för Bångahagen har i dag en ingående balans på 8,2 miljoner kronor. Fonden finns för att kommunen ska kunna garantera sluttäckning av deponin, en säkerhet som regleras i Miljöbalken.

Mariestads kommun måste kunna presentera en likvärdig säkerhet till Länstyrelsen som är tillsynsmyndighet.

Efter en votering som slutade 23-23, med tre icke-närvarande ledamöter, föll avgörandet på ordföranden Jan Wahns (C) utslagsröst och fullmäktige beslutade att avveckla fonden. Socialdemokraterna yrkade på återremiss genom oppositionsråd Marianne Kjellquist (S).

Slippa besparingar

Genom att föra över 14,1 miljoner kronor från 2012 års resultat till en resultatutjämningsreserverv 2013 ska kommunen slippa svångrem under lågkonjunktur. Något som blivit möjlighet i och med en lagändring i kommunallagen (Rur) den 1 januari 2013.

– Syftet med detta är att jämna ut balansen så att vi slipper ta till sparåtgärder i lågkonjunktur. I det här fallet litar jag mer på Sveriges kommuner och landsting (SKL) än dig, sa Johan Abrahamsson (M) i en passning till Per Rosengren.

Per Rosengren och kommunalrådet turades sedan om att inta talarpodiet.

– Du ger fortfarande inget svar på frågorna. Det här ger inga utjämnade intäkter över tid, ifall vi hamnar i en konjunkturnedgång måste vi oavsett ta till sparåtgärder, sa Rosengren och kritiserade övriga i oppositionen för att acceptera majoritetens beslut utan någon motvering.

  • Niklas Lindström