23 nov 2013 16:06

07 jan 2015 12:06

Mariestad kräver att Töreboda betalar

– Två kommuner som har ett samarbete ska inte göra upp i tingsrätten.

Det säger Mariestads kommunalråd Johan Abrahamsson (M) efter att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat om en ekonomisk fodran på Töreboda kommun.

Åsikterna går isär om interkommunal ersättning för Törebodas elever som utbildades på Komvux höstterminen 2011. Töreboda kommun hävdar att det fanns en överenskommelse att ”byta tjänster” med varandra.

Fakturan på 483 350 kronor är fortarande inte betald och diskussionerna har bland annat handlat om dåvarande gymnasiechef hade mandat ett fatta beslut om byte av tjänster.

Mariestads kommun påpekar att man nu gör en kompromiss när man åtar sig att betala halva ersättningen, 241 675 kronor. Är betalningen inte gjord inom 30 dagar, från och med ksau:s beslut den 21 november, går ärendet vidare till inkasso.

Det säger Mariestads kommunalråd Johan Abrahamsson (M) efter att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat om en ekonomisk fodran på Töreboda kommun.

Åsikterna går isär om interkommunal ersättning för Törebodas elever som utbildades på Komvux höstterminen 2011. Töreboda kommun hävdar att det fanns en överenskommelse att ”byta tjänster” med varandra.

Fakturan på 483 350 kronor är fortarande inte betald och diskussionerna har bland annat handlat om dåvarande gymnasiechef hade mandat ett fatta beslut om byte av tjänster.

Mariestads kommun påpekar att man nu gör en kompromiss när man åtar sig att betala halva ersättningen, 241 675 kronor. Är betalningen inte gjord inom 30 dagar, från och med ksau:s beslut den 21 november, går ärendet vidare till inkasso.

  • Niklas Lindström