23 nov 2013 17:12

07 jan 2015 12:06

Kulturchef får nya arbetsuppgifter

För att övertyga Västra Götalandsregionen om Hantverkslaboratoriets nytta och framtid agerar nu Mariestads kommun.
Kulturchefen Maria Henriksson föreslås få en nyckeroll.

Hantverkslaboratoriet, med bas i Mariestad, har många intressenter. I styrgruppen ingår bland andra Västra Götalandsregionen, Mariestads kommun, Institutionen för kulturvård/Göteborgs universitet (Dacapo), Riksantikvarieämbetet, Svenska kyrkan och Statens fastighetsverk.

Nu vill Dacapo och Mariestads kommun ta nästa steg i det som universitetet startade 2009.

– Genom att låta vår kulturchef, Maria Henriksson, jobba mer med Hantverkslaboratoriet kommer vi att utnyttja hennes kapacitet på ett bättre sätt, säger Marianne Kjellquist (S).

Ska man tolka det som att kulturchefen inte har tillräckligt att göra i dag?

– Nej. Vi vill permanenta Hantverkslaboratoriet då det är en viktig del som vi hoppas ska leda till många nya utbildningsplatser. Maria Henriksson har haft för många administrativa sysslor. Det handlar om att dra nytta av Marias kompetens, vi är övertygade om att hon är precis rätt person för det här, säger Johan Abrahamsson (M).

I utredningen ”Hantverkslaboratoriets verksamhet och framtid” drar Västra Götalandsregionen slutsatsen att verksamheten är framgångsrik, men att det finns anledning att önska mer av styrningen.

Regionens fortsatta stöd är givetvis av högsta vikt. Inte minst om Mariestad ska nå sin vision 2030 om att vara en ”välkänd och ansedd universitetsstad som lockar tusentals studenter från alla håll”.

Hantverkslaboratoriet, med bas i Mariestad, har många intressenter. I styrgruppen ingår bland andra Västra Götalandsregionen, Mariestads kommun, Institutionen för kulturvård/Göteborgs universitet (Dacapo), Riksantikvarieämbetet, Svenska kyrkan och Statens fastighetsverk.

Nu vill Dacapo och Mariestads kommun ta nästa steg i det som universitetet startade 2009.

– Genom att låta vår kulturchef, Maria Henriksson, jobba mer med Hantverkslaboratoriet kommer vi att utnyttja hennes kapacitet på ett bättre sätt, säger Marianne Kjellquist (S).

Ska man tolka det som att kulturchefen inte har tillräckligt att göra i dag?

– Nej. Vi vill permanenta Hantverkslaboratoriet då det är en viktig del som vi hoppas ska leda till många nya utbildningsplatser. Maria Henriksson har haft för många administrativa sysslor. Det handlar om att dra nytta av Marias kompetens, vi är övertygade om att hon är precis rätt person för det här, säger Johan Abrahamsson (M).

I utredningen ”Hantverkslaboratoriets verksamhet och framtid” drar Västra Götalandsregionen slutsatsen att verksamheten är framgångsrik, men att det finns anledning att önska mer av styrningen.

Regionens fortsatta stöd är givetvis av högsta vikt. Inte minst om Mariestad ska nå sin vision 2030 om att vara en ”välkänd och ansedd universitetsstad som lockar tusentals studenter från alla håll”.

  • Niklas Lindström