21 nov 2013 15:36

07 jan 2015 12:06

En mindre rondell i Haggården

Tekniska nämndens andre vice ordförande, Evert Eklind (Map), sa i somras att infarten från Göteborgsvägen till bland annat Coop, Willys och Cheapys är Mariestads farligaste korsning.

Nu har kommunstyrelsens arbetsutskott beviljat igångsättningstillstånd för en cirkulationsplats vid Hermansgårdsvägen.

– Säkerheten kommer i första hand, säger kommunalråd Johan Abrahamsson (M).

Eftersom projektet inte ryms inom befintlig investeringsbudget för 2014 ska pengarna tas från kommunstyrelsens övergripande investeringspott. Totalt handlar det om 740 000 kronor.

Cirkulationsplatsen, eller en rondell modell mindre, ska vara klar innan nästa sommar.

– Vi får heller inte glömma bort korsningen mellan Marieforsleden och Leksbergsvägen. Här passerar många skolungdomar dagligen. Min strävan är att få till en rondell där så fort som möjligt, säger oppositionsråd Marianne Kjellquist (S).

Tekniska nämndens andre vice ordförande, Evert Eklind (Map), sa i somras att infarten från Göteborgsvägen till bland annat Coop, Willys och Cheapys är Mariestads farligaste korsning.

Nu har kommunstyrelsens arbetsutskott beviljat igångsättningstillstånd för en cirkulationsplats vid Hermansgårdsvägen.

– Säkerheten kommer i första hand, säger kommunalråd Johan Abrahamsson (M).

Eftersom projektet inte ryms inom befintlig investeringsbudget för 2014 ska pengarna tas från kommunstyrelsens övergripande investeringspott. Totalt handlar det om 740 000 kronor.

Cirkulationsplatsen, eller en rondell modell mindre, ska vara klar innan nästa sommar.

– Vi får heller inte glömma bort korsningen mellan Marieforsleden och Leksbergsvägen. Här passerar många skolungdomar dagligen. Min strävan är att få till en rondell där så fort som möjligt, säger oppositionsråd Marianne Kjellquist (S).

  • Niklas Lindström