21 nov 2013 16:10

07 jan 2015 11:52

Frikänd från åtal om grovt bidragsfusk

Skaraborgs tingsrätt frikänner en 54-årig kvinna från åtalet om grovt bidragsfusk och urkundsförfalskning.
Fusket ska ha gett henne 86 000 kronor i bostadstillägg när hon var skriven i Töreboda.

Kvinnan bodde från sommaren 2009 till februari 2011 i en fastighet i Töreboda kommun.

Utan vetskap från fastighetsägaren skulle kvinnan enligt åklagaren i augusti 2009 ha upprättat kvinnan ett falskt hyreskontrakt, där en annan person än fastighetsägaren angavs som hyresvärd.

I detta hyreskontrakt framgick att ett hyresbelopp skulle utgå under hyrestiden. Den 54-åriga kvinnan har enligt åklagaren själv undertecknat den falska hyresvärdens namnteckning på kontraktet.

Ansökte

Kvinnan ansökte sedan i augusti 2009 och juli 2010 om bostadstillägg till Försäkringskassan avseende hyrd bostad. I samband med detta har hon lämnat in det falska hyreskontraktet.

Den 54-åriga kvinnan har enligt åklagaren – genom att lämna oriktiga uppgifter till Försäkringskassan i Göteborg – orsakat att bostadstillägg felaktigt har betalats ut varje månad till henne med totalt 85 575 kronor under perioden augusti 2009 till och med februari 2011.

Tingsrätten menar i sin dom att vittnesuppgifterna i målet inte har sådan tyngd att de ställer utom rimligt tvivel att den 54-åriga kvinnan har upprättat ett falskt kontrakt, eller vilselett försäkringskassan till oriktiga utbetalningar.

Tingsgrätten menar därför att åtalet ska ogillas.

Kvinnan bodde från sommaren 2009 till februari 2011 i en fastighet i Töreboda kommun.

Utan vetskap från fastighetsägaren skulle kvinnan enligt åklagaren i augusti 2009 ha upprättat kvinnan ett falskt hyreskontrakt, där en annan person än fastighetsägaren angavs som hyresvärd.

I detta hyreskontrakt framgick att ett hyresbelopp skulle utgå under hyrestiden. Den 54-åriga kvinnan har enligt åklagaren själv undertecknat den falska hyresvärdens namnteckning på kontraktet.

Ansökte

Kvinnan ansökte sedan i augusti 2009 och juli 2010 om bostadstillägg till Försäkringskassan avseende hyrd bostad. I samband med detta har hon lämnat in det falska hyreskontraktet.

Den 54-åriga kvinnan har enligt åklagaren – genom att lämna oriktiga uppgifter till Försäkringskassan i Göteborg – orsakat att bostadstillägg felaktigt har betalats ut varje månad till henne med totalt 85 575 kronor under perioden augusti 2009 till och med februari 2011.

Tingsrätten menar i sin dom att vittnesuppgifterna i målet inte har sådan tyngd att de ställer utom rimligt tvivel att den 54-åriga kvinnan har upprättat ett falskt kontrakt, eller vilselett försäkringskassan till oriktiga utbetalningar.

Tingsgrätten menar därför att åtalet ska ogillas.

  • Per Warvlin