19 nov 2013 17:19

23 jan 2015 14:27

Journaler på nätet inom fem år

VÅRD: Forskning om patientens möjlighet att följa sin vård

Rose-Mharie Åhlfeldt vid Högskolan i Skövde forskar om effekterna av att patienter kan läsa sin journal på nätet.

Ullervadsbon Åhlfeldt, lektor i datavetenskap, deltar i forskningsprojektet Dome som är ett samarbete mellan universiteten i Lund och Uppsala samt Högskolan i Skövde.

I projektet granskas vad som händer i samband med att patienter i Uppsala läns landsting kan läsa sina journaler. Sedan ett år kan de logga in via ”Mina vårdkontakter” och kunna ta del av sina journaler, oavsett om det gäller läns- eller primärvård. Det finns även möjlighet för privata vårdgivare att vara med, om de bara ansluter sig till systemet.

Provsvar och läkarutlåtanden, för att bara nämna något, finns tillgängligt. Tanken är att patienter ska bli mer delaktiga i sin vården.

– Det är samma säkerhetsnivå som på en internetbank, säger Rose-Mharie Åhlfeldt.

Hur ska en bra journal se ut?

– De behöver struktureras och standardiseras; det viktigaste ska vara med och det här projektet kan påskynda utvecklingen.

Uppsalaprojektet granskas utifrån tre aspekter; patientperspektivet, professionernas perspektiv samt själva IT-införandet. Helhetsbilden ska bland annat bidra till införandet i resten av landet ska underlättas.

I Uppsala har drygt 37 000 valt att gå in och titta på sin journal på nätet. Året innan var det 11 000 som begärde att få ut papperskopior på sin journal.

Läkarföreningen har protesterat mot projektet som anmälts till Datainspektionen, Socialstyrelsen, JO, Arbetsmiljöverket och Centrala etikprövningsnämnden. De gillar bland annat inte att känsliga okommenterade provsvar ska finnas där utan att patient och behandlande läkare samtalat om vad detta innebär.

– Det finns en varningstext på hemsidan, om att det kan vara information som man kan bli oroad över. Men de som valt att gå in tycker att det är värt att göra det. Bland annat tycker cancerpatienter att de får mer information på det här sättet än att få det muntligt av en läkare. Nu kan de ta del av den jobba information på hemmaplan och sedan är det lättare att ha frågorna klara, säger Rose-Mharie Åhlfeldt.

Politikerna vill att systemet ska vara utbrett i landet inom fem år.

– Det kan gå fortare. Tekniskt sett är det inga större bekymmer, men organisatoriskt är det svårare.

Ullervadsbon Åhlfeldt, lektor i datavetenskap, deltar i forskningsprojektet Dome som är ett samarbete mellan universiteten i Lund och Uppsala samt Högskolan i Skövde.

I projektet granskas vad som händer i samband med att patienter i Uppsala läns landsting kan läsa sina journaler. Sedan ett år kan de logga in via ”Mina vårdkontakter” och kunna ta del av sina journaler, oavsett om det gäller läns- eller primärvård. Det finns även möjlighet för privata vårdgivare att vara med, om de bara ansluter sig till systemet.

Provsvar och läkarutlåtanden, för att bara nämna något, finns tillgängligt. Tanken är att patienter ska bli mer delaktiga i sin vården.

– Det är samma säkerhetsnivå som på en internetbank, säger Rose-Mharie Åhlfeldt.

Hur ska en bra journal se ut?

– De behöver struktureras och standardiseras; det viktigaste ska vara med och det här projektet kan påskynda utvecklingen.

Uppsalaprojektet granskas utifrån tre aspekter; patientperspektivet, professionernas perspektiv samt själva IT-införandet. Helhetsbilden ska bland annat bidra till införandet i resten av landet ska underlättas.

I Uppsala har drygt 37 000 valt att gå in och titta på sin journal på nätet. Året innan var det 11 000 som begärde att få ut papperskopior på sin journal.

Läkarföreningen har protesterat mot projektet som anmälts till Datainspektionen, Socialstyrelsen, JO, Arbetsmiljöverket och Centrala etikprövningsnämnden. De gillar bland annat inte att känsliga okommenterade provsvar ska finnas där utan att patient och behandlande läkare samtalat om vad detta innebär.

– Det finns en varningstext på hemsidan, om att det kan vara information som man kan bli oroad över. Men de som valt att gå in tycker att det är värt att göra det. Bland annat tycker cancerpatienter att de får mer information på det här sättet än att få det muntligt av en läkare. Nu kan de ta del av den jobba information på hemmaplan och sedan är det lättare att ha frågorna klara, säger Rose-Mharie Åhlfeldt.

Politikerna vill att systemet ska vara utbrett i landet inom fem år.

– Det kan gå fortare. Tekniskt sett är det inga större bekymmer, men organisatoriskt är det svårare.

  • Alf Ehn