18 nov 2013 16:44

23 jan 2015 14:27

Johanna invald i globalt FN-program

Får möjlighet att påverka utvecklingen

– Det känns jätteroligt och det är en chans för oss här att kunna utveckla vårt område, säger Johanna MacTaggart som är ny svensk ledamot den globala styrelsen för FN-organet Unescos vetenskapliga program som ska förbättra relationen mellan människan och hennes livsmiljö i ett globalt perspektiv.

MAB-ICC förkortas programmet som på engelska kallas the International Coordinating Council for Man and the Biosphere Programme. Johanna nominerades som den svenska kandidaten vid MAB:ICC:s senaste sammanträde i maj i år.

Styrelsen lägger fram strategiska beslut för programmets utveckling. Den beslutar även om vilka nya platser som kan få bli biosfärområden. Ett bisofärområde handlar bland annat om att sätta extra fokus på hållbarhet. Dessutom måste det vara många som bor i området för att det ska bli en bra fördelning mellan samhället och miljön.

På kontoret i Mariestad där Johanna arbetar i dag 50 % för biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle, har det tillkommit en ny kraft. Andreas Kjällgren från Göteborg, har fått en praktiktplats, för att karlägga kommunernas hållbarhetsansvar. Han undersöker om hållbarheten kan locka till sig nya invånare.

Växt ekonomiskt

Alla kan inte bli biosfärområden. Det måste finnas ett lokalt engagemang.

– Vi har fått lyfta bort ett svenskt område, Torneträsk, eftersom det inte fanns något engagemang där bland befolkningen, förklarar Johanna.

Just Vänerområdet är en stor utmaning med de problem som finns där. Det lokala bisofärområdet är ett samarbete mellan de tre kommunnerna Götene, Lidköping och Mariestad.

– Programmet har växt ekonomiskt tio gånger i genomsnitt från den insats som varje kommun har satsat. Inte bara EU-bidragen ger tillväxt. Vi har även fått många besökare, säger Johanna, som kommer att fungera som ambassadör för det globala programmet.

– Det känns väldigt bra att det svenska Unescorådet stöttar mig och visar så tydligt att det vill ha en stor roll i utvecklingen, säger Johanna, som sitter fyra år i MAB-ICC:s styrelse.

117 länder är med på biosfärområdeskartan. USA, Ryssland, Kina, Mexiko och Spanien har flest områden. Några av de mest kända områderna är Kristianstads Vattenrike, Komodo med sina jättevaraner i den indonesiska skärgården, nationalparken Yellowstone i nordvästra USA, våtmarkerna Pantanal i centrala Brasilien och Everglades i Florida, USA samt nationalparkerna Serengeti och Ngorongoro i Tanzania som i dag hotas av att Tanzanias regering planerar att bygga en stor motorväg genom Serengeti till sina fisktransporter.

MAB-ICC förkortas programmet som på engelska kallas the International Coordinating Council for Man and the Biosphere Programme. Johanna nominerades som den svenska kandidaten vid MAB:ICC:s senaste sammanträde i maj i år.

Styrelsen lägger fram strategiska beslut för programmets utveckling. Den beslutar även om vilka nya platser som kan få bli biosfärområden. Ett bisofärområde handlar bland annat om att sätta extra fokus på hållbarhet. Dessutom måste det vara många som bor i området för att det ska bli en bra fördelning mellan samhället och miljön.

På kontoret i Mariestad där Johanna arbetar i dag 50 % för biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle, har det tillkommit en ny kraft. Andreas Kjällgren från Göteborg, har fått en praktiktplats, för att karlägga kommunernas hållbarhetsansvar. Han undersöker om hållbarheten kan locka till sig nya invånare.

Växt ekonomiskt

Alla kan inte bli biosfärområden. Det måste finnas ett lokalt engagemang.

– Vi har fått lyfta bort ett svenskt område, Torneträsk, eftersom det inte fanns något engagemang där bland befolkningen, förklarar Johanna.

Just Vänerområdet är en stor utmaning med de problem som finns där. Det lokala bisofärområdet är ett samarbete mellan de tre kommunnerna Götene, Lidköping och Mariestad.

– Programmet har växt ekonomiskt tio gånger i genomsnitt från den insats som varje kommun har satsat. Inte bara EU-bidragen ger tillväxt. Vi har även fått många besökare, säger Johanna, som kommer att fungera som ambassadör för det globala programmet.

– Det känns väldigt bra att det svenska Unescorådet stöttar mig och visar så tydligt att det vill ha en stor roll i utvecklingen, säger Johanna, som sitter fyra år i MAB-ICC:s styrelse.

117 länder är med på biosfärområdeskartan. USA, Ryssland, Kina, Mexiko och Spanien har flest områden. Några av de mest kända områderna är Kristianstads Vattenrike, Komodo med sina jättevaraner i den indonesiska skärgården, nationalparken Yellowstone i nordvästra USA, våtmarkerna Pantanal i centrala Brasilien och Everglades i Florida, USA samt nationalparkerna Serengeti och Ngorongoro i Tanzania som i dag hotas av att Tanzanias regering planerar att bygga en stor motorväg genom Serengeti till sina fisktransporter.

  • Jan Fleischmann