14 nov 2013 13:21

07 jan 2015 11:52

Han lurade scouterna på en halv miljon

TINGSRÄTTEN: Efter ovanligt lång utredningstid blev det till slut dom

Den 47-årige före detta scoutkassören från norra Skaraborg erkände att han försnillat en halv miljon kronor från Skaraborgs scoutdistrikt. Nu har han dömts för trolöshet mot huvudman vilket renderar honom påföljden dagsböter.

Det var mellan åren 2006 och 2009 som mannen vid sammanlagt 27 olika tillfällen snodde scouterna på pengar. I bokföringen lämnade han sedan felaktiga och falska uppgifter för att dölja transaktionerna.

MT har flera gånger skrivit om fallet ur två olika synvinklar. Dels att polisutredningen och åtalet dröjt så länge, dels att scoutdistriktet drabbats ekonomiskt då försäkringsbolaget inte betalade ut ersättning förrän åtalet presenterades.

Relevant påföljd

Skaraborgs tingsrätt anser i sin dom att dagsböter är en relevant påföljd, eftersom mannen lever under ”ordnade förhållanden”, han förekommer inte i belastningsregistret och att det sammanlagda straffvärdet för gärningarna understiger ett år.

Ville ha grovt brott

Åklagaren, Marianne Aldén, ville att mannen skulle dömas för grov trolöshet mot huvudman. Men tingsrätten dömer honom alltså till ”normalbrottet” – bland annat för att det inte går att styrka att han begagnat sig av falsk handling.

Redan betalat del?

Det konstateras i domen att han myglat undan 524 525 kronor. Men skadeståndet han ska betala tillbaka är enligt samma dom endast 219 525 kronor. Om detta beror på att han redan betalat tillbaka en del av summan framgår inte när man tar del av domen.

Domen kan överklagas senast den 5 december till Göta hovrätt.

Det var mellan åren 2006 och 2009 som mannen vid sammanlagt 27 olika tillfällen snodde scouterna på pengar. I bokföringen lämnade han sedan felaktiga och falska uppgifter för att dölja transaktionerna.

MT har flera gånger skrivit om fallet ur två olika synvinklar. Dels att polisutredningen och åtalet dröjt så länge, dels att scoutdistriktet drabbats ekonomiskt då försäkringsbolaget inte betalade ut ersättning förrän åtalet presenterades.

Relevant påföljd

Skaraborgs tingsrätt anser i sin dom att dagsböter är en relevant påföljd, eftersom mannen lever under ”ordnade förhållanden”, han förekommer inte i belastningsregistret och att det sammanlagda straffvärdet för gärningarna understiger ett år.

Ville ha grovt brott

Åklagaren, Marianne Aldén, ville att mannen skulle dömas för grov trolöshet mot huvudman. Men tingsrätten dömer honom alltså till ”normalbrottet” – bland annat för att det inte går att styrka att han begagnat sig av falsk handling.

Redan betalat del?

Det konstateras i domen att han myglat undan 524 525 kronor. Men skadeståndet han ska betala tillbaka är enligt samma dom endast 219 525 kronor. Om detta beror på att han redan betalat tillbaka en del av summan framgår inte när man tar del av domen.

Domen kan överklagas senast den 5 december till Göta hovrätt.

  • C. Lundh