12 nov 2013 06:00

07 jan 2015 11:52

Rosengren överklagar ksau-beslut

MARIESTAD

Vänsterpolitikern Per Rosengren har som privatperson överklagat ett kommunalt beslut till Förvaltningsrätten.

Ärendet i fråga gäller detaljplanen för Sundet 5:1 på Torsö. Länsstyrelsen upphävde den 17 september kommunfullmäktiges beslut om detaljplanen. Den 26 september beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att länsstyrelsens beslut skulle överklagas till Högsta Förvaltningsdomstolen, vilket redovisades i kommunfullmäktige fyra dagar senare.

– Ksau saknar delegation att överklaga i denna typ av ärende, påpekar Per Rosengren som nu vill att Förvaltningsrätten ger sin syn på saken.

När kommunstyrelsen i torsdags godkände kommunens inlaga till Högsta Förvaltningsdomstolen, anmälde ledamot Rosengren jäv.

– Lika bra att vi följer reglerna, annars överklagar du väl det med, sa ks-ordföranden Johan Abrahamsson (M) syrligt.

Ärendet i fråga gäller detaljplanen för Sundet 5:1 på Torsö. Länsstyrelsen upphävde den 17 september kommunfullmäktiges beslut om detaljplanen. Den 26 september beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att länsstyrelsens beslut skulle överklagas till Högsta Förvaltningsdomstolen, vilket redovisades i kommunfullmäktige fyra dagar senare.

– Ksau saknar delegation att överklaga i denna typ av ärende, påpekar Per Rosengren som nu vill att Förvaltningsrätten ger sin syn på saken.

När kommunstyrelsen i torsdags godkände kommunens inlaga till Högsta Förvaltningsdomstolen, anmälde ledamot Rosengren jäv.

– Lika bra att vi följer reglerna, annars överklagar du väl det med, sa ks-ordföranden Johan Abrahamsson (M) syrligt.