11 nov 2013 15:58

07 jan 2015 11:52

Inget fullmäktigebeslut om rivning

MARIESTAD: "Alla tror att det stämmer"

Ett av argumenten för att riva Vänershofshallen har varit att fullmäktige enigt sagt ja till en rivning.
Något sådant beslut har dock aldrig tagits.

När MT i fredagstidningen berättade om miljö- och byggnadsnämndens beslut att ge tillstånd för rivning av Vänershofshallen, kom en del av argumentationen att handla om ett gammalt fullmäktigebeslut.

– Det kunde inte ha blivit något annat beslut eftersom fullmäktige enhälligt bestämt att hallen ska rivas, sade Stellan Kronberg (M) bland annat, och konstaterade att han svårligen kan hysa en övertygelse i fullmäktige och en annan i miljö- och byggnadsnämnden.

”Ingen betydelse”

Men något sådant beslut har aldrig tagits i fullmäktige. När MT begär ut protokollet från beslutet meddelar Ola Blomberg, sekreterare i kommunfullmäktige, att beslutet inte finns.

– Det har nog blivit en självklarhet för alla under diskussionens gång, vilket gjort att alla tror att det stämmer, säger han.

Det fullmäktige beslutade om, i februari förra året, var att sätta i gång bygget av bollhallen vid Vadsbo. I bakgrundstexten till det beslutet nämns rivningen av Vänershofshallen i ett par bisatser.

Däremot tog kommunstyrelsens arbetsutskott i februari i år beslut om att man ville riva hallen.

Enligt Ola Blomberg betyder uppdagandet av denna felaktighet egentligen ingenting rent formellt – inte mer än att några personer sagt fel i debatten. Att arbetsutskottet tagit beslut är fullt tillräckligt, säger han.

När MT i fredagstidningen berättade om miljö- och byggnadsnämndens beslut att ge tillstånd för rivning av Vänershofshallen, kom en del av argumentationen att handla om ett gammalt fullmäktigebeslut.

– Det kunde inte ha blivit något annat beslut eftersom fullmäktige enhälligt bestämt att hallen ska rivas, sade Stellan Kronberg (M) bland annat, och konstaterade att han svårligen kan hysa en övertygelse i fullmäktige och en annan i miljö- och byggnadsnämnden.

”Ingen betydelse”

Men något sådant beslut har aldrig tagits i fullmäktige. När MT begär ut protokollet från beslutet meddelar Ola Blomberg, sekreterare i kommunfullmäktige, att beslutet inte finns.

– Det har nog blivit en självklarhet för alla under diskussionens gång, vilket gjort att alla tror att det stämmer, säger han.

Det fullmäktige beslutade om, i februari förra året, var att sätta i gång bygget av bollhallen vid Vadsbo. I bakgrundstexten till det beslutet nämns rivningen av Vänershofshallen i ett par bisatser.

Däremot tog kommunstyrelsens arbetsutskott i februari i år beslut om att man ville riva hallen.

Enligt Ola Blomberg betyder uppdagandet av denna felaktighet egentligen ingenting rent formellt – inte mer än att några personer sagt fel i debatten. Att arbetsutskottet tagit beslut är fullt tillräckligt, säger han.

  • Carin Söder