07 nov 2013 06:00

07 jan 2015 12:06

Nytt försök med hemvårdsval

MARIESTAD: Större intresse för att starta privat hemtjänstverksamhet

Förra gången satte svagt intresse och sparbeting stopp för planerna. Nu gör Mariestads kommun ett nytt försök att låta hemtjänstanvändare välja själva.

Sedan lagen om valfrihet i hemvården infördes för ett antal år sedan har fler och fler kommuner i landet infört möjligheten. Än så länge är det frivilligt för kommunerna att släppa in privata aktörer på sin hemtjänstarena, men en regeringstillsatt utredning som blir offentlig i början av nästa år kan komma att ändra på det.

I Mariestad finns sedan tidigare ett beslut om att införa valfrihet i hemtjänsten. Första gången kommunen sökte entreprenörer som ville etablera sig i Mariestad, hösten 2010, var intresset dock svalt. Dessutom kom ett sparbeting på 60 miljoner kronor i samma veva, vilket gjorde att planerna lades på is.

Start tidigt 2014

Men nu görs alltså ett nytt försök. På tisdag ska förfrågningsunderlaget, där kommunen specificerar sina krav på dem som söker, tas upp i socialnämnden. Om det klubbas igenom där – vilket ordförande Björn Fagerlund (M) räknar med – uppskattar förvaltningen att Mariestadsborna ska kunna välja hemtjänst från och med början av nästa år.

Vård- och omsorgsförvaltningens Katrin Jedselius säger att intresset inför den här omgången verkar vara avsevärt större, både från företag och hemtjänstanvändare. Flera har hört av sig från båda grupper.

Hur många aktörer som kommer att finnas i hemtjänsten framöver är omöjligt att säga. Alla företag som uppfyller de komplexa krav som ställs har rätt att erbjuda sina tjänster. Lagen säger också att nya ansökningar som kommer in från företag ska behandlas fortlöpande.

Sedan lagen om valfrihet i hemvården infördes för ett antal år sedan har fler och fler kommuner i landet infört möjligheten. Än så länge är det frivilligt för kommunerna att släppa in privata aktörer på sin hemtjänstarena, men en regeringstillsatt utredning som blir offentlig i början av nästa år kan komma att ändra på det.

I Mariestad finns sedan tidigare ett beslut om att införa valfrihet i hemtjänsten. Första gången kommunen sökte entreprenörer som ville etablera sig i Mariestad, hösten 2010, var intresset dock svalt. Dessutom kom ett sparbeting på 60 miljoner kronor i samma veva, vilket gjorde att planerna lades på is.

Start tidigt 2014

Men nu görs alltså ett nytt försök. På tisdag ska förfrågningsunderlaget, där kommunen specificerar sina krav på dem som söker, tas upp i socialnämnden. Om det klubbas igenom där – vilket ordförande Björn Fagerlund (M) räknar med – uppskattar förvaltningen att Mariestadsborna ska kunna välja hemtjänst från och med början av nästa år.

Vård- och omsorgsförvaltningens Katrin Jedselius säger att intresset inför den här omgången verkar vara avsevärt större, både från företag och hemtjänstanvändare. Flera har hört av sig från båda grupper.

Hur många aktörer som kommer att finnas i hemtjänsten framöver är omöjligt att säga. Alla företag som uppfyller de komplexa krav som ställs har rätt att erbjuda sina tjänster. Lagen säger också att nya ansökningar som kommer in från företag ska behandlas fortlöpande.

  • Carin Söder