05 nov 2013 16:44

23 jan 2015 14:27

Fördubbling utan skattehöjning?

VÄSTRA GÖTALAND: Hur ska kollektivtrafiken nå målet 2025

År 2025 ska kollektivtrafiken vara dubbelt så stor som den var 2006. Regionstyrelsen ska utreda om det är möjligt utan att höja skatten.
– Vi har en hel del kvar att göra, säger regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S).

På tisdagen togs beslut om att utreda förutsättningarna att nå fördubblingsmålet, utan att höja skatten.

Ett fördubblat kollektivtrafikåkande kräver stora investeringar och underskottet 2012 på drygt tre miljarder, beräknas vara fördubblat (6,5 miljarder) det magiska året 2025.

Nu ska olika scenarier analyseras. Hur mycket intäkterna behöver ökas, hur ökningen ska uppnås genom olika prisdifferentieringar, hur mycket priset kan höjas utan att det får konsekvenser på resandet och olika konsekvensbeskrivningar är några frågor som ska få svar i utredningen. Samtidigt ska utredarna titta på hur kostnaderna ska minskas.

– Vi måste titta på hur Västtrafik ska reda ut målet, säger vice ordföranden Johnny Magnusson (M).

Kollektivtrafiknämnden och Västtrafik ska sköta utredningen, som ska vara klar till våren.

Preventivmedel

Reglerna för subventioner av preventivmedel ändras. Åldern höjs till 25 år, den egna kostnaden ska inte överstiga 100 kronor och läkemedlen ska finnas med på listan över de som ingår i subventionen. Höjningen av åldersgränsen innebär att ytterligare cirka 30 000 kvinnor i regionen är aktuella för subventionen. I dag kostar subventionen regionen mellan tolv och tretton miljoner kronor.

Folkpartiet vill behålla de tidigare regionala reglerna, där åldern var 19 år men där det inte finns några begränsningar i sortimentet. FP befarar att fler unga kvinnor väljer att avstå preventivmedel då det de önskar inte finns med på listan.

– Vi ska följa utvecklingen, titta på försäljning och antalet som köper och blir det så att unga tjejer avstår från preventivmedel så kan vi tänka oss att tänka om. Nu följer vi de nationella reglerna, säger Gert-Inge Andersson.

Sjukhusmaten

Regionstyrelsen tog även beslut om målbild och plan för sjukhusmaten. Ärendet har snart pågått under tio år men nu är det redo för fullmäktige. Det innebär att maten ska lagas så nära patienten som möjligt och att de befintliga köken på sjukhusen ska renoveras.

På tisdagen togs beslut om att utreda förutsättningarna att nå fördubblingsmålet, utan att höja skatten.

Ett fördubblat kollektivtrafikåkande kräver stora investeringar och underskottet 2012 på drygt tre miljarder, beräknas vara fördubblat (6,5 miljarder) det magiska året 2025.

Nu ska olika scenarier analyseras. Hur mycket intäkterna behöver ökas, hur ökningen ska uppnås genom olika prisdifferentieringar, hur mycket priset kan höjas utan att det får konsekvenser på resandet och olika konsekvensbeskrivningar är några frågor som ska få svar i utredningen. Samtidigt ska utredarna titta på hur kostnaderna ska minskas.

– Vi måste titta på hur Västtrafik ska reda ut målet, säger vice ordföranden Johnny Magnusson (M).

Kollektivtrafiknämnden och Västtrafik ska sköta utredningen, som ska vara klar till våren.

Preventivmedel

Reglerna för subventioner av preventivmedel ändras. Åldern höjs till 25 år, den egna kostnaden ska inte överstiga 100 kronor och läkemedlen ska finnas med på listan över de som ingår i subventionen. Höjningen av åldersgränsen innebär att ytterligare cirka 30 000 kvinnor i regionen är aktuella för subventionen. I dag kostar subventionen regionen mellan tolv och tretton miljoner kronor.

Folkpartiet vill behålla de tidigare regionala reglerna, där åldern var 19 år men där det inte finns några begränsningar i sortimentet. FP befarar att fler unga kvinnor väljer att avstå preventivmedel då det de önskar inte finns med på listan.

– Vi ska följa utvecklingen, titta på försäljning och antalet som köper och blir det så att unga tjejer avstår från preventivmedel så kan vi tänka oss att tänka om. Nu följer vi de nationella reglerna, säger Gert-Inge Andersson.

Sjukhusmaten

Regionstyrelsen tog även beslut om målbild och plan för sjukhusmaten. Ärendet har snart pågått under tio år men nu är det redo för fullmäktige. Det innebär att maten ska lagas så nära patienten som möjligt och att de befintliga köken på sjukhusen ska renoveras.

  • Alf Ehn