18 maj 2017 06:00

18 maj 2017 06:00

Släktforskare på utflykt

RESEBREV

Onsdagen den 26 april reste 26 intresserade medlemmar i Mariestadsbygdens släktforskareförening till Arkiv digital i Lyrestad. Väl där möttes de av Mikael Karlsson som presenterade anläggningen samt det senaste gällande programvaran.

Några veckor senare, lördagen den 6 maj, var det dags för ännu en resa. l gott väder ställde 36 deltagare kosan till Sjötorpsbygden med inledande sikte på Enåsa och Börstorp slott. Ägaren Björn Dierks mötte upp och gav en förtjänstfull redogörelse för slottets historia, men beskrev också verksamheten idag. Slottet används för konferenser och Bed and Breakfast, dock är det den omfattande produktionen av nötkött som är basen.

Efter avtackning reste gruppen till Sjötorps bygdegårdsförening i Sjötorps gamla missionshus. Här serverades kaffe med hembakt under tiden ordförande Birgitta Svensson berättade om Sjötorps historia; hur den gamla bondbyn förändrades med byggandet av Göta kanal, varven, sågen med mera. Hon tog också tillfället i akt, varandes uppväxt på orten, att ge en del egna minnesbilder från förr.

Sist gick färden till Otterbäckens Sjöfarts- och hembygdsmuseum, vilket förevisades av ordföranden Christian Carlström med assistans. Christian beskrev hur hamnen, den naturligt djupaste i Vänern, historiskt sett har använts, men också verksamheten idag. Mycket zink skeppas ut från Zinkgruvan, vilket håller hamnen levande. Farhågor finns för sjöfartens framtid, gällande ett visst brobygge i Göteborg samt slussarna i Trollhättan. Medhjälparen Håkan förevisade undertiden Amnehärads hembygdsförenings samlingar, varefter de båda avtackades och hemfärd följde.

Några veckor senare, lördagen den 6 maj, var det dags för ännu en resa. l gott väder ställde 36 deltagare kosan till Sjötorpsbygden med inledande sikte på Enåsa och Börstorp slott. Ägaren Björn Dierks mötte upp och gav en förtjänstfull redogörelse för slottets historia, men beskrev också verksamheten idag. Slottet används för konferenser och Bed and Breakfast, dock är det den omfattande produktionen av nötkött som är basen.

Efter avtackning reste gruppen till Sjötorps bygdegårdsförening i Sjötorps gamla missionshus. Här serverades kaffe med hembakt under tiden ordförande Birgitta Svensson berättade om Sjötorps historia; hur den gamla bondbyn förändrades med byggandet av Göta kanal, varven, sågen med mera. Hon tog också tillfället i akt, varandes uppväxt på orten, att ge en del egna minnesbilder från förr.

Sist gick färden till Otterbäckens Sjöfarts- och hembygdsmuseum, vilket förevisades av ordföranden Christian Carlström med assistans. Christian beskrev hur hamnen, den naturligt djupaste i Vänern, historiskt sett har använts, men också verksamheten idag. Mycket zink skeppas ut från Zinkgruvan, vilket håller hamnen levande. Farhågor finns för sjöfartens framtid, gällande ett visst brobygge i Göteborg samt slussarna i Trollhättan. Medhjälparen Håkan förevisade undertiden Amnehärads hembygdsförenings samlingar, varefter de båda avtackades och hemfärd följde.

  • Christer Bengtsson