16 maj 2017 10:26

16 maj 2017 10:26

"Integrationsminister" på PRO-möte

TÖREBODA

Jan-Erik Rosander hälsade välkommen till Törebodas egen ”integrationsminister” Anna-Karin Johansson, som han uttryckte det.

Anna-Karin berättade om mottagningen av nyanlända enligt ”Törebodamodellen”. De hon jobbar med har uppehållstillstånd och bostad i kommunen. Hon samarbetar också med flera olika föreningar och söker hela tiden efter svenska språkvänner. En etablering om två år som Arbetsförmedlingen har huvudansvar medelst praktik, studier, arbete hjälpa de nyanlända att bli självförsörjande.

Forsvikspojkarna intog sedan scenen och stämde upp med sång och musik. Det var många av medlemmarna som det började spritta i benen och flera passade på att ta en svängom. Pojkarna spelade i två omgångar med avbrott för kaffe.

Avslutningsvis informerade Berith från KPR om kampanjen Balansera mera, vecka 40, och Broddar kommer erbjudas alla över 70 år. Upphandling med nya intressenter om matlådor pågår. Måndagen den 12 juni blir det tipspromenad och grillning vid Mostugan.

Innan mötet avslutades var det slutligen dragning av årorna.

Jan-Erik Rosander hälsade välkommen till Törebodas egen ”integrationsminister” Anna-Karin Johansson, som han uttryckte det.

Anna-Karin berättade om mottagningen av nyanlända enligt ”Törebodamodellen”. De hon jobbar med har uppehållstillstånd och bostad i kommunen. Hon samarbetar också med flera olika föreningar och söker hela tiden efter svenska språkvänner. En etablering om två år som Arbetsförmedlingen har huvudansvar medelst praktik, studier, arbete hjälpa de nyanlända att bli självförsörjande.

Forsvikspojkarna intog sedan scenen och stämde upp med sång och musik. Det var många av medlemmarna som det började spritta i benen och flera passade på att ta en svängom. Pojkarna spelade i två omgångar med avbrott för kaffe.

Avslutningsvis informerade Berith från KPR om kampanjen Balansera mera, vecka 40, och Broddar kommer erbjudas alla över 70 år. Upphandling med nya intressenter om matlådor pågår. Måndagen den 12 juni blir det tipspromenad och grillning vid Mostugan.

Innan mötet avslutades var det slutligen dragning av årorna.