16 okt 2016 13:06

16 okt 2016 13:06

Hörselskadade fick se flygflottilj

RESEBREV

Spänningen var stor när Hörselskadades förening Norra Skaraborgs buss stod och väntade utanför grindarna till Flygflottiljen F7 i Såtenäs, vaktpersonalen gick igenom den väl förberedda deltagarlistan innan vi blev insläppta.

När allt var grönt kom Major Håkan Branth och medhjälpare som lotsade oss in till förläggningens samlingssal. Väl på plats fick vi information om flottiljens historik, flygverksamhet och utbildning. Även utländska piloter utbildas från de länder som köpt Gripenplan. Godset Såtenäs inköptes av staten och invigdes som F7 bombflottilj 1940. Den mest kända flygplanstypen var kanske A29, även kallad ”flygande Tunnan”. Sedan kom A32 ”Lansen” som avlöstes 1973 av AJ37 ”Viggen” som tjänstgjorde till 1997 då den ersattes av JAS 39 ”Gripen”. Dessutom finns Transportdivisionen med Herkulesplan till sitt förfogande, de tjänstgör över hela världen. Eftersom det är av stor vikt att alla piloter håller sig i god fysisk kondition finns det även ett gym kallad ”Hulken” inrymt i denna byggnad. Personalen består av 900 män och kvinnor. Efter avslutad inledning rullades filmduken ner och vi fick följa med en stridspilot på hans övningspass med JAS 39 Gripen, det var en hissnande upplevelse. Efter filmen fick vi gå till en hangar där vi fick veta mer om JAS Gripen, pilotens utrustning samt beväpning. Efter att vi stillat vår nyfikenhet och var mättade med information var det hög tid att stilla vår hunger, vilket vi gjorde i anläggningens restaurang. Efter lunch avslutades besöket och på hemvägen gjorde vi ett litet besök på Glassgården i Håle-Täng, där vi intog eftermiddagskaffe med glass.

När allt var grönt kom Major Håkan Branth och medhjälpare som lotsade oss in till förläggningens samlingssal. Väl på plats fick vi information om flottiljens historik, flygverksamhet och utbildning. Även utländska piloter utbildas från de länder som köpt Gripenplan. Godset Såtenäs inköptes av staten och invigdes som F7 bombflottilj 1940. Den mest kända flygplanstypen var kanske A29, även kallad ”flygande Tunnan”. Sedan kom A32 ”Lansen” som avlöstes 1973 av AJ37 ”Viggen” som tjänstgjorde till 1997 då den ersattes av JAS 39 ”Gripen”. Dessutom finns Transportdivisionen med Herkulesplan till sitt förfogande, de tjänstgör över hela världen. Eftersom det är av stor vikt att alla piloter håller sig i god fysisk kondition finns det även ett gym kallad ”Hulken” inrymt i denna byggnad. Personalen består av 900 män och kvinnor. Efter avslutad inledning rullades filmduken ner och vi fick följa med en stridspilot på hans övningspass med JAS 39 Gripen, det var en hissnande upplevelse. Efter filmen fick vi gå till en hangar där vi fick veta mer om JAS Gripen, pilotens utrustning samt beväpning. Efter att vi stillat vår nyfikenhet och var mättade med information var det hög tid att stilla vår hunger, vilket vi gjorde i anläggningens restaurang. Efter lunch avslutades besöket och på hemvägen gjorde vi ett litet besök på Glassgården i Håle-Täng, där vi intog eftermiddagskaffe med glass.

  • Bengt Gereonsson