28 jul 2016 12:29

28 jul 2016 12:38

Sommarbilden – Slussning för första gången

Båttur

Med den nyinköpta båten från Älvängen, norr om Kungälv, genom Göta älv och vidare mot hemmahamnen i Björsäter blev Marie-Louise och Jan Anoschkin först tur. Deras första slussning var vid Trollhättan och den gick bra skriver de nöjda båtägarna.