14 jun 2016 16:26

14 jun 2016 16:26

Räddade

HASSLE

Dessa små rådjurskid kunde jaktlaget i Hassle Färed rädda undan från slåttermaskinenen. Bilden fotograferade Viktor Olausson från Mariestad.

Dessa små rådjurskid kunde jaktlaget i Hassle Färed rädda undan från slåttermaskinenen. Bilden fotograferade Viktor Olausson från Mariestad.