14 jun 2016 11:31

14 jun 2016 11:31

Claes Astin underhöll på sillfest

TÖREBODA

Måndagen den 13 juni hade PRO Töreboda sin årliga sillfest. Mötet var välbesökt och inleddes med att ordföranden Jan-Erik Rosander hälsade välkomna och ett särskilt välkommen till nya medlemmar.

Därefter underhöll Claes Astin med berättelser om sina möten med skaraborgare under sin tid som radiopratare. Han deklamerade även flera dikter av bland annat John Lidholm från Falköping. Claes avslutade med „Idas äldrevisa”. Berith Johansson påminde medlemmarna om Ålandsresan i augusti och en ny studiecirkel, som startar till hösten. Jan-Erik informerade om övrig verksamhet i höst i föreningens lokal.

Sedan var det sill och potatis och efter maten var det dragning på årorna, flera medlemmar gick hem som glada vinnare. Alla önskades glad sommar och mötet avslutades.

Måndagen den 13 juni hade PRO Töreboda sin årliga sillfest. Mötet var välbesökt och inleddes med att ordföranden Jan-Erik Rosander hälsade välkomna och ett särskilt välkommen till nya medlemmar.

Därefter underhöll Claes Astin med berättelser om sina möten med skaraborgare under sin tid som radiopratare. Han deklamerade även flera dikter av bland annat John Lidholm från Falköping. Claes avslutade med „Idas äldrevisa”. Berith Johansson påminde medlemmarna om Ålandsresan i augusti och en ny studiecirkel, som startar till hösten. Jan-Erik informerade om övrig verksamhet i höst i föreningens lokal.

Sedan var det sill och potatis och efter maten var det dragning på årorna, flera medlemmar gick hem som glada vinnare. Alla önskades glad sommar och mötet avslutades.