07 jun 2016 11:50

07 jun 2016 11:50

Jubileum från 1956

NOTERAT

Av de 25 abiturienter som 1956 avlade studentexamen vid Mariestads Högre allmänna läroverk samlades den 28 maj åtta av dem till 60 års jubileum. Här är jubilarerna samlade framför Bror Kronstrands konstverk nu i trapphuset i före detta läroverksbyggnaden från vänster: Berit Jonsson (Danielsson), Inga Friberg - Karlsson, Sven Karlen. Margareta Odelmark (Tigell), Jan Erik Englund, Sverker Jakobsson, Oscar Junzell och Bengt Astin.

Av de 25 abiturienter som 1956 avlade studentexamen vid Mariestads Högre allmänna läroverk samlades den 28 maj åtta av dem till 60 års jubileum. Här är jubilarerna samlade framför Bror Kronstrands konstverk nu i trapphuset i före detta läroverksbyggnaden från vänster: Berit Jonsson (Danielsson), Inga Friberg - Karlsson, Sven Karlen. Margareta Odelmark (Tigell), Jan Erik Englund, Sverker Jakobsson, Oscar Junzell och Bengt Astin.