31 maj 2016 09:15

31 maj 2016 09:15

KONFIRMATION

Hova. Söndagen den 22 maj ägde konfirmation rum i Hova Kyrka. Gruppen bestod av följande konfirmander. Från vänster främre raden: Tilde Johansson, Alicia Blomqvist, Antony Nahra, Siham Nahra, Elin Lundberg, Anton Isgren. Bakre raden från vänster: Konfirmationspräst KG Arvidsson, Angelica Joby, Ida Nordström, Filip Karlsson, Stefan Lagerqvist, Hanna Svensson, Pauline Österholm Schill, Eva Birkstam, konfirmandledare.

Hova. Söndagen den 22 maj ägde konfirmation rum i Hova Kyrka. Gruppen bestod av följande konfirmander. Från vänster främre raden: Tilde Johansson, Alicia Blomqvist, Antony Nahra, Siham Nahra, Elin Lundberg, Anton Isgren. Bakre raden från vänster: Konfirmationspräst KG Arvidsson, Angelica Joby, Ida Nordström, Filip Karlsson, Stefan Lagerqvist, Hanna Svensson, Pauline Österholm Schill, Eva Birkstam, konfirmandledare.