25 maj 2016 10:39

25 maj 2016 10:39

Hjärt-lung i fotspåren av Estrid

RESEBREV

Hjärt-lung föreningen norra Skaraborgs vårresa lockade drygt 40-talet resenärer.

Resan som noga planerats och arbetats fram, startade som vanligt från Töreboda till Mariestad, där merparten av intressenter klev på bussen. Efter en dryg timmas färd stannade ekipaget till vid Tant Lottas Café i Karlsborg, där elva kaffe intogs.

Efter uppehållet gick färden till Stampens kvarn i utkanten av Hjo för intagande av lunch och därefter till huvudmålet, utställningen om konstnärinnan Estrid Ericson. Grundaren av firman Svenskt Tenn.

Guiden, Lena Johansson, tog oss med inlevelse med sitt berättande om denna tusenkonstnär, om hennes många alster, inte bara vad gäller tenn utan också om hennes liv och leverne och om de kontakter hon knöt.

Estrid, växte upp i Hjo med sin pappa Adolf, mamma Helga och fem syskon. Pappan drev Hotell Royal och han drev även Hotell Bellevue som på den tiden tillhörde Hjo Vatten och Kuranstalt. Hon föddes 1894 och gick ur tiden 1971. Hon ligger begrav tillsammans med sin make och mångårige medhjälpare på Hjo kyrkogård.

Under sin levnad gjorde hon sig vida känd för sin konst. Och hon har fått en minnesplats på Hamngatsbacken dit många efter besöket av utställningen ofta beger sig till.

Redan tidigt, runt 1930 skrevs historia av Hjokonstnärinnan. Svenskt Tenn fick många unika beställningar. Bland annat på ett exklusivt matsalsbord med sideboard och avskiljningsskärm helt klätt i tenn beställdes av en förmögen kvinna från Chicago.

Några år senare kom en annat mycket omtalad beställning. Nationalsocialisten Herman Görings svenska hustru hade avlidit och han ville begrava henne i Tyskland på godset Carinhall. Beställningen som gjordes var en sarkofag helt i tenn.

Resan som noga planerats och arbetats fram, startade som vanligt från Töreboda till Mariestad, där merparten av intressenter klev på bussen. Efter en dryg timmas färd stannade ekipaget till vid Tant Lottas Café i Karlsborg, där elva kaffe intogs.

Efter uppehållet gick färden till Stampens kvarn i utkanten av Hjo för intagande av lunch och därefter till huvudmålet, utställningen om konstnärinnan Estrid Ericson. Grundaren av firman Svenskt Tenn.

Guiden, Lena Johansson, tog oss med inlevelse med sitt berättande om denna tusenkonstnär, om hennes många alster, inte bara vad gäller tenn utan också om hennes liv och leverne och om de kontakter hon knöt.

Estrid, växte upp i Hjo med sin pappa Adolf, mamma Helga och fem syskon. Pappan drev Hotell Royal och han drev även Hotell Bellevue som på den tiden tillhörde Hjo Vatten och Kuranstalt. Hon föddes 1894 och gick ur tiden 1971. Hon ligger begrav tillsammans med sin make och mångårige medhjälpare på Hjo kyrkogård.

Under sin levnad gjorde hon sig vida känd för sin konst. Och hon har fått en minnesplats på Hamngatsbacken dit många efter besöket av utställningen ofta beger sig till.

Redan tidigt, runt 1930 skrevs historia av Hjokonstnärinnan. Svenskt Tenn fick många unika beställningar. Bland annat på ett exklusivt matsalsbord med sideboard och avskiljningsskärm helt klätt i tenn beställdes av en förmögen kvinna från Chicago.

Några år senare kom en annat mycket omtalad beställning. Nationalsocialisten Herman Görings svenska hustru hade avlidit och han ville begrava henne i Tyskland på godset Carinhall. Beställningen som gjordes var en sarkofag helt i tenn.

  • Björn Jansson