03 maj 2016 14:42

03 maj 2016 14:42

Studiebesök

MARIESTAD: Imponerades av fordonsutbildning

Mariestadsbon Stig Mathiason (röd jacka) tog täten vid Motormännens studiebbesök på Vänergymnasiet, där lärare och delägare Stefan Persson visade runt. Han informerade om skolan och Fordonsutbildningen, där alla trivs och alla går ut i arbete efter gymnasietiden. Efter visningen berättade NTF:s vd Torbjörn Forsell om sin långa och varierande bana inom motorbranschen; allt ifrån stridsvagnsförare till sektionschef trafikledningen väg Göteborg. NTF ger utbildningar i bland annat skolor och på asylboenden. Satsning sker på säker trafik, teknikkörning, sparsam körning mm. Barnstolar och cykelhjälmar tillhandahålls. Dialogen visade att NTF och Motormännen har flera gemensamma områden i sin verksamhet. Såväl NTF som Motormännen är helt överens om att större satsning på trafikpoliser måste ske.

Mariestadsbon Stig Mathiason (röd jacka) tog täten vid Motormännens studiebbesök på Vänergymnasiet, där lärare och delägare Stefan Persson visade runt. Han informerade om skolan och Fordonsutbildningen, där alla trivs och alla går ut i arbete efter gymnasietiden. Efter visningen berättade NTF:s vd Torbjörn Forsell om sin långa och varierande bana inom motorbranschen; allt ifrån stridsvagnsförare till sektionschef trafikledningen väg Göteborg. NTF ger utbildningar i bland annat skolor och på asylboenden. Satsning sker på säker trafik, teknikkörning, sparsam körning mm. Barnstolar och cykelhjälmar tillhandahålls. Dialogen visade att NTF och Motormännen har flera gemensamma områden i sin verksamhet. Såväl NTF som Motormännen är helt överens om att större satsning på trafikpoliser måste ske.