28 okt 2015 06:00

28 okt 2015 06:00

Föredrag som berör och engagerar

SKÖVDE

ROP (riksföreningen för osteoporotiker) har med anledning av sitt 20-årsjubileum haft en föreläsning på Skaraborgs sjukhus (Skövde) om ämnet benskörhet. Varannan kvinna och var fjärde man över 50 år riskerar att drabbas av benskörhetsfrakturer under livet. Att ämnet är angeläget visade sig genom att omkring 50 personer kom för att lyssna och lära av de engagerade föreläsarna.

Överläkare Erik Almqvist (endokrinolog på SkaS) började med att föreläsa om ämnet hur man kan förebygga, diagnostisera samt vilken behandling som finns att tillgå. Efter det fortsatte ST-läkare Kristian Axelsson (ortopedkliniken) att berätta om hur man via nytt arbetssätt identifierar fler och fler bensköra patienter och på det viset minska onödigt lidande för den enskilde. Sist berättade Lena Claesson (sjuksköterska, Nuklearmedicin, Skas) hur en bentäthetsmätning går till.

Publiken var mycket engagerad och ställde många frågor. De medverkande avtackades med blommor.

ROP (riksföreningen för osteoporotiker) har med anledning av sitt 20-årsjubileum haft en föreläsning på Skaraborgs sjukhus (Skövde) om ämnet benskörhet. Varannan kvinna och var fjärde man över 50 år riskerar att drabbas av benskörhetsfrakturer under livet. Att ämnet är angeläget visade sig genom att omkring 50 personer kom för att lyssna och lära av de engagerade föreläsarna.

Överläkare Erik Almqvist (endokrinolog på SkaS) började med att föreläsa om ämnet hur man kan förebygga, diagnostisera samt vilken behandling som finns att tillgå. Efter det fortsatte ST-läkare Kristian Axelsson (ortopedkliniken) att berätta om hur man via nytt arbetssätt identifierar fler och fler bensköra patienter och på det viset minska onödigt lidande för den enskilde. Sist berättade Lena Claesson (sjuksköterska, Nuklearmedicin, Skas) hur en bentäthetsmätning går till.

Publiken var mycket engagerad och ställde många frågor. De medverkande avtackades med blommor.